Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.
Forsoning

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Oslo

Datoer: Torsdag 14. oktober. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00 – 12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2133
Påmelding: Påmelding  HER innen tirsdag 12. oktober
Morten Hauger er koordinator for gruppen. 

Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen.

Denne refleksjonsgruppen fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen ble startet i høst. Nå begynner et nytt kurs. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme. Heftet blir sendt på mail.

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert
menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. 

Oslo
Datoer
: Tirsdag 14. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien 
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2127
PåmeldingHER innen søndag 12. september
Morten Juell koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten

Seniorfasen innebærer en rekke forandringer. Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten åpner for å snakke om mange forhold vi vanligvis ikke finner rom for.

Spørsmålene er konkrete og dekker alt fra beslutninger om pensjonering, livet som pensjonist, forholdet til familie og mulige bekymringer for barn og barnebarn. Her kan man dele tanker om hvordan det er å bli eldre i en tilsynelatende stadig yngre verden, hvorledes man takler bortfall av venner og det å finne nye. Opplever vi selv, som noen sier, at 60- og 70-årene er gode livsfaser? Hva slags boforhold tror vi vil være best, og hvordan planlegger vi vår økonomi og endrede økonomiske rammer? Det er flere spørsmål enn en gruppe naturlig dekker på tre møter. Deltagerne bestemmer hva de vil prioritere.

Oslo
Oppstartsdato
: Mandag 6. september. De to neste bestemmes i fellesskap. Ca 4 uker mellom møtene.
Tid: Kl 12.00-13.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2132
PåmeldingHER innen fredag 3. september
Tove Gulliksen Borch, kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Internett

Dato: Torsdag 26. august samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Internett – instruks gis etter påmelding
Tid: 19.00-20.30
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.
Påmelding: HER senest tirsdag 24. august
Aktivitetsnummer:
HAS2127
Olav Råd, kurslærer i Acem, er koordinator for gruppen

Stavanger

Dato: Torsdag 23. september samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Tid: 19.00-20.30
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Aktivitetsnummer: HAS2133
Påmelding: HER  senest mandag 20. september
Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Nøtterøy

Dato: Onsdag 29. september samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl. 12.00-14.00
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Påmelding: HER  senest mandag 27. september
Aktivitetsnummer: HAS2131
Finn Tore Knudsen,  kurslærer i Acem, er koordinator

Oslo

Datoer: Torsdag 9. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2134
PåmeldingHER innen tirsdag 7. september
Vera Spilde, kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Trondheim
Refleksjonsgruppe
Kropp og helse i seniorfasen, Eldre på den gode måten, Forsoning eller refleksjonsgruppe om døden. Det er 4 temaer å velge mellom.

Dato: Onsdag 22. september
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Brodtkorbsvei 2
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
PåmeldingHER innen søndag 19. september
Aktivitetsnummer: HAS2128
Jan Henrik Knudsen er koordinator for gruppen

Oslo

Refleksjonsgruppe

Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Datoer: Tirsdag 7. september, 5. oktober, 3. november og 7. desember
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: HAS2125
PåmeldingHER innen søndag 5. september
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie. Kurslærer i Acem.

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 25. august, 22. september, 20. oktober, 17. november og 12. januar 2022
Tid: 17.00-19.15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550 for medlemmer, kr 700.
Kursnummer: HAS2126
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag mandag 23. august
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.