Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.

 

Eldre på den gode måten

Seniorfasen innebærer en rekke forandringer. Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten åpner for å snakke om mange forhold vi vanligvis ikke finner rom for.

Spørsmålene er konkrete og dekker alt fra beslutninger om pensjonering, livet som pensjonist, forholdet til familie og mulige bekymringer for barn og barnebarn. Her kan man dele tanker om hvordan det er å bli eldre i en tilsynelatende stadig yngre verden, hvorledes man takler bortfall av venner og det å finne nye. Opplever vi selv, som noen sier, at 60- og 70-årene er gode livsfaser? Hva slags boforhold tror vi vil være best, og hvordan planlegger vi vår økonomi og endrede økonomiske rammer? Det er flere spørsmål enn en gruppe naturlig dekker på tre møter. Deltagerne bestemmer hva de vil prioritere.

Oslo
Oppstartsdato
: Tirsdag 24. januar. De to neste bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 13.00-14.30
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgata 37
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2334
PåmeldingHER innen søndag 22. januar
Morten Juell er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Tenke på døden – Et kontemplativt rom

Denne refleksjonsgruppen bygger på Dyade 2/2022. Til hvert møte angis hva som forutsettes lest.
Døden er et uuttømmelig tema. Det er dypt personlig. Å reflektere over døden kan bidra til at vi ser oss selv på en annen måte. Det kan også hjelpe til nye perspektiver på grunnleggende eksistensielle problemstillinger
Man kan gjerne delta i denne gruppen selv om man tidligere har vært med på Acem Seniors refleksjonsgruppe om døden «Det lakker og lir». Døden er et grunnleggende faktum i ens liv. Det kan være behov for atskillig mer enn 3-4 ganger i en gruppe for å komme inn i en reflekterende prosess rundt den. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.
Dato: Tirsdag 10. januar samt 4 møter som bestemmes i fellesskap
Tid: 19.00-20.30
Sted: Internett
Pris: kr 500 for medlemmer, kr 700 for andre
Kursnummer: VAS2327
Påmelding HER innen lørdag 7. januar
Olav Råd er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Forsoning

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Internett

Dato: Torsdag  16. februar samt 16.3 og 20.4.
Tid: 18.30-20.00
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.
Påmelding: HER senest tirsdag 14. februar
Aktivitetsnummer:
VAS2328
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem

Oslo

Dato: Torsdag 23. mars samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgaten 37
Tid: 11.00-12.30
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.
Påmelding: HER senest tirsdag 21. mars
Aktivitetsnummer:
VAS2330
Morten Hauger er koordinator for gruppen. Styremedlem i Acem Senior

 

Oslo

Refleksjonsgruppe 1

Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Datoer: Tirsdag 5. september,  3. oktober, 7. november og 5. desember
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Meditasjonshuset, Sporveisgata 37
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: HAS2325
PåmeldingHER innen søndag 3. september
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie og er kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe 2

Datoer: Tirsdag 12. september,  10. oktober, 14. november og 12. desember
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Meditasjonshuset, Sporveisgata 37
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: HAS2324
PåmeldingHER innen søndag 3. september
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie og er kurslærer i Acem.

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 23. august samt 20.9, 18.10, 15.11 og 10.1.2024

Tid: 17.00-19.15
Sted: Sporveisgata 37, Meditasjonshuset nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 600 for medlemmer, kr 750.
Kursnummer: HAS2326
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 21. august
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog og kurslærer i Acem.

Asker

Dato: Torsdag 24. august samt 21.9, 19 10, 16.11  og  10.12
Tid: 19.00-21.00. Noen ganger kan du være med på 30 minutter yoga før meditasjonen som inngår i prisen. Det blir gitt beskjed på forhånd. 
Sted: Skaugumåsen kurssenter, Hvalstad
Leder: Dag Spilde
Pris: kr 750 for medlemmer, kr 950 for andre.
Kursnummer: HAS2333
Påmelding HER innen tirsdag 22. august
Leder: Dag Spilde er kurslærer i Acem.

Dato: Torsdag 24. august samt 21.9, 19 10, 16.11  og  10.12
Tid: 19.00-21.00. Noen ganger kan du være med på 30 minutter yoga før meditasjonen  som inngår i prisen. Det blir gitt beskjed på forhånd. 
Sted: Skaugumåsen kurssenter, Hvalstad
Leder: Vera Fougner Spilde
Pris: kr 750 for medlemmer, kr 950 for andre.
Kursnummer: HAS2339
Påmelding HER  innen tirsdag 22. august
Leder: Vera F. Spilde er kurslærer i Acem.