Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.
Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen.

Denne refleksjonsgruppen fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen ble startet i høst. Nå begynner et nytt kurs. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme. Heftet blir sendt på mail.

Online kurs

Datoer: Onsdag 14. april. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 18.00 – 19.30
Sted: På nettet. Vi avtaler nærmere etter påmelding
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2129
Påmelding: Påmelding  HER innen mandag 12. april
Morten Hauger er koordinator for gruppen. 

Nøtterøy

Datoer: Onsdag 24. februar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
På grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19 utsettes gruppen til høsten.
Tid: Kl 12.00-14.00
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2131
PåmeldingHER innen mandag 22. februar
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert
menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. 

Oslo
Datoer
: Tirsdag 2. mars. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
På grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19 utsettes gruppen til høsten.

Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien 
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2127
PåmeldingHER innen søndag 28. februar.
Morten Juell koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten

Seniorfasen innebærer en rekke forandringer. Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten åpner for å snakke om mange forhold vi vanligvis ikke finner rom for.

Spørsmålene er konkrete og dekker alt fra beslutning om pensjonering og livet som pensjonist til forholdet til familie og mulige bekymringer for barn og barnebarn. Her kan man dele tanker om hvordan det er å bli eldre i en stadig yngre verden, hvorledes man takler bortfall av venner og det å finne nye. Opplever vi selv, som noen sier, at 60- og 70-årene er gode livsfaser? Hva slags boforhold tror vi vil være best, og hvordan planlegger vi vår økonomi og endrede økonomiske rammer? Det er flere spørsmål enn en gruppe naturlig dekker på tre møter. Deltagerne bestemmer hva de vil prioritere.

Kristiansand

Dato: Torsdager 18. februar, 11. mars og 15. april
Avlyst på grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19.
Tid: 18.30-20.00
Sted: 
Markensgate 37
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Aktivitetsnummer: VAS2128
Påmelding: HER  senest tirsdag 16. februar
Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem, er koordinator for gruppen

Stavanger

Dato: Tirsdag 16. februar samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
På grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19 utsettes gruppen til høsten.
Tid: 19.00-20.30
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Aktivitetsnummer: VAS2133
Påmelding: HER  senest søndag 14. feburar
Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem r koordinator for gruppen

Oslo
Datoer
: Tirsdag 9. februar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
På grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19 utsettes gruppen til høsten.

Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2129
PåmeldingHER innen søndag 7. februar
Peik Jenssen, sivilingeniør og kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Online kurs

Forsoning

Døden og angst for døden er del av livets siste fase. Er vi benektende eller aksepterende? Snakker vi om hvordan livets avslutning fremstår for oss? Har vi truffet nødvendige praktiske forholdsregler som å skrive testament, ha det rimelig ryddig og gi bort eller kaste unødvendige ting?

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.


Datoer
: Torsdag 8. april. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 18.00-19.30
Sted: online
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2134
PåmeldingHER innen tirsdag 6. april
Vera Spilde, kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Oslo

Refleksjonsgruppe

Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Datoer: Tirsdag  9. mars, 13. april, 4. mai. Siste dato bestemmes på 1. møte
På grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19 utsettes gruppen til høsten.
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: VAS2125
PåmeldingHER innen søndag 7. mars.
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie. Kurslærer i Acem.

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 10. februar, 10. mars, 7. april, 5. mai og 9. juni. Gruppen vil være nettbasert til noe annet er mulig.
Tid: 17:00-19:15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550 for medlemmer, kr 700.
Kursnummer: VAS2126
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag mandag 8. februar
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.