Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet.
Seniorfasens muligheter og utfordringer
Acem Senior inviterer til en  refleksjonsgruppe om hvordan bli eldre på en god måte. Gruppen kan reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig. Det er seks hovedtemaer med flere undertemaer og en rekke spørsmål. Gruppen avgjør selv hvilke emner den vil diskutere på det enkelte møte. Her er temaene med eksempler på emner:
Å bli eldre – Muligheter og utfordringer, opplevet og virkelig alder
Livet som pensjonist – Hvordan innrette dagen?
Det sosiale felt: relasjoner – Ensomhet og forhold, konflikter og forsoning
Meditasjon, yoga, kommunikasjon – Alderstilpasning
Økonomi – Boforhold
Arv og testament – Fremtidsfullmakt.
Kristiansand
Torsdager 17. og 31. januar og 14. februar, alle dager kl.18:30-20:00.
Oppmøte: Markensgate 37.
Aktivitetsnummer: VAS1928
Ansvarlig: Rune Belsvik
Pris: kr 450
Påmelding: HER innen søndag 13. januar.
Rune Belsvik er forfatter og kurslærer i Acem.

Oslo
Datoer
: Mandag 11. februar, 11. mars og 8. april
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1929
PåmeldingHER innen fredag 8. februar
Magne Bell er sivilingenør og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert

menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. Se omtale her.

Oslo
Datoer
: Onsdag 13. februar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1927
PåmeldingHER innen mandag 11. februar.
Olav Råd er it-konsulent og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Datoer: Tirsdag 12. mars, 23.april og 7. mai. 
Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1930
PåmeldingHER innen søndag 10. mars
Ellen Rugstad Jenssen lærer og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 15. januar, 12. februar,  12. mars, 9. april og 7. mai

Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr  550
Kursnummer: VAS1925
PåmeldingHER innen lørdag 12. januar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har undervist i Acem Meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie. Kurslærer i Acem.

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper her.

Dato: Onsdag 13. februar, 13. mars,  10. april, 8. mai og onsdag 5 juni.
Tid: 18:00-20:15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien, Oslo
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550
Kursnummer: VAS1926
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 11. februar
Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.

__________________________________________________________________________________________________

Refleksjonsgruppe om helse

Ny refleksjonsgruppe fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen:  “Life is a losing game» – Når barnebarna løper fra meg på ski.

For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Les mer her.

Informasjon kommer her når grupper blir satt opp med datoer og sted.