Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.


Tenke på døden – Et kontemplativt rom

Denne refleksjonsgruppen bygger på Dyade 2/2022. Til hvert møte angis hva som forutsettes lest.
Døden er et uuttømmelig tema. Det er dypt personlig. Å reflektere over døden kan bidra til at vi ser oss selv på en annen måte. Det kan også hjelpe til nye perspektiver på grunnleggende eksistensielle problemstillinger
Man kan gjerne delta i denne gruppen selv om man tidligere har vært med på Acem Seniors refleksjonsgruppe om døden «Det lakker og lir». Døden er et grunnleggende faktum i ens liv. Det kan være behov for atskillig mer enn 3-4 ganger i en gruppe for å komme inn i en reflekterende prosess rundt den. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.
Oslo

Datoer: Tirsdag 23. januar, 27. februar, 19. mars, 23. april
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Acemhuset, Sporveisgata 37
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: VAS2425
PåmeldingHER innen lørdag 20. januar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie og er kurslærer i Acem.

Internett
Dato: Torsdag 8. februar samt 4 møter som bestemmes i fellesskap
Tid: 11.00-12.30
Sted: Internett – instruks gis etter påmelding
Pris: kr 550 for medlemmer, kr 700 for andre
Kursnummer: VAS2439
Påmelding HER innen tirsdag 6. februar
Morten Hauger er koordinator for gruppen, og er sosiolog og sitter i styret i Acem Senior
Lyset: Dødens farge – livets slutt i kunst og litteratur

Denne refleksjonsgruppen gir deltagerne anledning til et personlig møte med en del kunstverk. Kunsten er en alternativ innfallsvinkel til å reflektere over vårt personlig forhold til døden. Man gis anledning til å utforske sitt forhold til døden gjennom kunstverk.

Utbytte forutsetter ikke noen form for forhåndskunnskap om bildene og bøkene, ei heller det minste kjennskap til kunsthistorie. Det gruppen arbeider med, er de personlige reaksjoner, tanker og assosiasjoner maleriene og litteraturen vekker i den enkelte, uavhengig av om man tidligere har sett bildene eller ikke.

Refleksjonsgruppen bygger på Dyade 2/2023. 

Internett
Dato: Tirsdag 13. februar samt 2 møter som bestemmes i fellesskap
Tid: 19.00-20.30
Sted: Internett – instruks gis etter påmelding
Pris: kr 450 for medlemmer, kr 550 for andre
Kursnummer: VAS2438
Påmelding HER innen lørdag 10. februar
Olav Råd er koordinator for gruppen og kurslærer i Acem
Forsoning

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Oslo

Dato: Torsdag 15. februar samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Acemhuset, Sporveisgt. 37
Tid: 11.00-12.30
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.

Påmelding: HER senest mandag 12. februar
Aktivitetsnummer:
VAS2430
Morten Hauger er koordinator for gruppen, og er sosiolog og sitter i styret i Acem Senior

Helse og kropp i seniorfasen

For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Den refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer.Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Internett

Dato: Torsdag 7.mars samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Nettbasert med Zoom. Du får nærmere instrukser etter påmelding.
Tid: 18.30-20.00
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.

Påmelding: HER senest tirsdag 5. mars
Aktivitetsnummer:
VAS2428
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen og kurslærer i  Acem

Oslo

Refleksjonsgruppe

Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Datoer: Tirsdag 9. januar, 6. februar, 5. mars, 2. april og 30. april
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Acemhuset, Sporveisgata 37
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: VAS2425
PåmeldingHER innen søndag 7. januar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie og er kurslærer i Acem.

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 14.februar samt 13.3, 10.4, 15.5 og 5.6
Tid: 17.00-19.15
Sted: Sporveisgata 37, Acemhuset nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 600 for medlemmer, kr 750.
Kursnummer: VAS2426
Påmelding HER innen mandag 12. februar
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog og kurslærer i Acem.

Asker

Dato: Torsdag 18. januar samt 15.2, 14.3, 11.4 og 23.5
Tid: 19.00-21.00. Noen ganger kan du være med på 30 minutter yoga før meditasjonen som inngår i prisen. Det blir gitt beskjed på forhånd. 
Sted: Skaugumåsen kurssenter, Hvalstad
Leder: Dag Spilde
Pris: kr 750 for medlemmer, kr 950 for andre.
Kursnummer: VAS2433
Påmelding HER innen tirsdag 16. januar
Leder: Dag Spilde er kurslærer i Acem.

Asker
Dato: Torsdag 18. januar samt 15.2, 14.3, 11.4 og 23.5
Tid: 19.00-21.00. Noen ganger kan du være med på 30 minutter yoga før meditasjonen  som inngår i prisen. Det blir gitt beskjed på forhånd. 
Sted: Skaugumåsen kurssenter, Hvalstad
Leder: Vera Fougner Spilde
Pris: kr 750 for medlemmer, kr 950 for andre.
Kursnummer: VAS2439
Påmelding HER  innen tirsdag 16. januar
Leder: Vera F. Spilde er kurslærer i Acem.