Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.
Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen.

Ny refleksjonsgruppe fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme. 

Bergen
Datoer: Mandag 26. august. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 19.00 – 20.30
Sted:  Marken 17
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1932
Påmelding: Påmelding   HER  fredag 23. august. 
Olav Råd er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Trondheim
Datoer: Onsdag 4. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 19.00 – 20.30
Sted:  Brodtkorbsvei 2
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1930
Påmelding: Påmelding   HER innen mandag 2. september. 
Ruth Hørgård Fagerhaug er bedriftsfysioterapeut. Spesialist i forebyggende helse- og miljøarbeid. Hun er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Stavanger
Datoer: September.  3 møter.
Tid: Kl 19.00 – 20.30
Sted: Henrik Steffensgt. 21
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1934
Påmelding: Meld din interesse HER innen begynnelsen av september. Møtedag avtales med deltakerne etter påmelding.
Jon Høyland er pensjonert sorenskriver og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Oslo
Datoer: Tirsdag 10. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30 – 14.00
Sted: Sporveisgt 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1932
Påmelding: Påmelding  HER innen søndag 8. september. 
Morten Juell er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Kristiansand
Datoer: Tirsdag 8. oktober. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 18.30 – 20.00
Sted:  Markensgate 37
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1928
Påmelding: Påmelding   HER  innen søndag 6. oktober. 
Rune Belsvik er forfatter og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Tønsberg
Datoer: Onsdag 23. oktober. De to neste gangene er 13.11 og 4.12.
Tid: Kl 12.00 – 14.00
Sted:  Kirkevn 313, Nøtterøy
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1931
Påmelding: Påmelding   HER innen mandag 21. oktober.
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe om Seniorfasen – Muligheter og utfordringer
Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig. Blant temaene: Livshistorie – hva heter dette kapitlet? Opplevet og virkelig alder. Eldre person i en stadig yngre verden. Livet som pensjonist – beslutning om pensjonsalder. Hvordan innrette dagen? Det sosiale felt: relasjoner. Møtesteder – sosiale bidrag. Relasjoner og nærstående. Konflikter og forsoning. Ensomhet og forhold. Egne initiativ. Ferier og reiser. Intimitet, kjønn og mann-kvinne. Meditasjon, yoga kommunikasjon. Økonomi. Boforhold. Monument-bygging. Arv og testament. Fremtidsfullmakt.

Oslo
Datoer
: Torsdag 12. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.30-13.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1935
PåmeldingHER innen tirsdag 8. september.
Vera Spilde er koordinator for gruppen. Spesialpedagog og kurslærer i Acem.

 

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert

menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. 

Oslo
Datoer
: Tirsdag 17. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien 
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1927
PåmeldingHER innen søndag 15. september.
Ellen Rugstad Jenssen er lærer og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

 

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 10. september, 8. oktober,  12. november og 10. desember

Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien. 
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: HAS1925
PåmeldingHER innen søndag 8. september
Leder: Sissel Tonstad. Hun har undervist i Acem Meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie. Kurslærer i Acem.

 

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 28. august, 25. september,  23. oktober, 20. november og 8. januar 2020.
Tid: 18:00-20:15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550, kr 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: HAS1926
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 26. august
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.