Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.
Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen.

Denne refleksjonsgruppen fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen utkom sist høst. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme.

Oslo

Datoer: Tirsdag 22. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30 – 14.00
Sted: Sporveisgt 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2033
Påmelding: Påmelding  HER innen søndag 19. januar.
Morten Juell er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Nøtterøy

Datoer: Onsdag 23. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.00-14.00
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2031
PåmeldingHER innen mandag 21. september.
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert
menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. 

Oslo
Datoer
: Tirsdag 15. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien 
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2027
PåmeldingHER innen søndag 13. september
Ellen Rugstad Jenssen er lærer og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe Seniorfasens muligheter og utfordringer
Refleksjonsgruppe om hvordan bli eldre på en god måte. Gruppen kan reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig.  Det er seks hovedtemaer med flere undertemaer og en rekke spørsmål. Gruppen avgjør selv hvilke emner den vil diskutere på det enkelte møte.Her er temaene med eksempler på emner:
Å bli eldre – Muligheter og utfordringer, opplevet og virkelig alder
Livet som pensjonist – Hvordan innrette dagen?
Det sosiale felt: relasjoner – Ensomhet og forhold, konflikter og forsoning
Meditasjon, yoga, kommunikasjon – Alderstilpasning
Økonomi – Boforhold
Arv og testament – Fremtidsfullmakt

Oslo
Datoer
: Torsdag 17. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS1929
PåmeldingHER innen tirsdag 15. september.
Vera Spilde er koordinator for gruppen. Spesialpedagog og kurslærer i Acem.

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 26. august, 23. september, 21. oktober, 18. november 2020 og 13. januar 2021
Tid: 18:00-20:15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550 for medlemmer, kr 700.
Kursnummer: VAS2026
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 10. februar
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 8. september
. Øvrige datoer 13. oktober, 10. november og 18. desember
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien. 
Pris: Kr  550 for medlemmer, andre kr 700.
Kursnummer: VAS2025
PåmeldingHER innen søndag 12. januar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie. Kurslærer i Acem