Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.
Forsoning

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Stavanger

Dato: Mandag 10. januar samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
UTSATT INNTIL VIDERE
Tid: 19.00-20.30
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Aktivitetsnummer: VAS2233
Påmelding: HER  senest fredag 7. januar
Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Internett

Dato: Onsdag 21. september samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Internett – instruks gis etter påmelding
Tid: 18.30-20.00
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.
Påmelding: HER senest mandag 10. januar
Aktivitetsnummer:
HAS2227
Finn Tore Knudsen, kurslærer i Acem, er koordinator for gruppen

Oslo

Datoer: Torsdag 17. mars. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00 – 12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2229
Påmelding: Påmelding  HER innen tirsdag 15. mars
Morten Hauger er koordinator for gruppen. 

Nøtterøy

Dato: Onsdag 2. mars samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl. 12.00-14.00
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Påmelding: HER  senest mandag 28. februar
Aktivitetsnummer: VAS2231
Finn Tore Knudsen,  kurslærer i Acem, er koordinator

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert
menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. 

Oslo
Datoer
: Tirsdag 1. februar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30-14.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien 
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: VAS2227
PåmeldingHER innen søndag 30. januar
Ellen Rugstad Jenssen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen

Denne refleksjonsgruppen fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen ble startet i høst. Nå begynner et nytt kurs. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme. Heftet blir sendt på mail.

Oslo
Oppstartsdato
: Tirsdag 27. september. De to neste bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.00-14.30
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgata 37
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2233
PåmeldingHER innen søndag 25. september
Morten Juell kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Eldre på den gode måten

Seniorfasen innebærer en rekke forandringer. Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten åpner for å snakke om mange forhold vi vanligvis ikke finner rom for.

Spørsmålene er konkrete og dekker alt fra beslutninger om pensjonering, livet som pensjonist, forholdet til familie og mulige bekymringer for barn og barnebarn. Her kan man dele tanker om hvordan det er å bli eldre i en tilsynelatende stadig yngre verden, hvorledes man takler bortfall av venner og det å finne nye. Opplever vi selv, som noen sier, at 60- og 70-årene er gode livsfaser? Hva slags boforhold tror vi vil være best, og hvordan planlegger vi vår økonomi og endrede økonomiske rammer? Det er flere spørsmål enn en gruppe naturlig dekker på tre møter. Deltagerne bestemmer hva de vil prioritere.

Oslo
Oppstartsdato
: Torsdag 22. september. De to neste bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgata 37
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2232
PåmeldingHER innen tirsdag 20. september
Morten Hauger er koordinator for gruppen

Oslo

Refleksjonsgruppe

Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Datoer: Tirsdag 8. februar,  8. mars, 5. april og 3. mai
Tid: Kl 13.00-15.00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: VAS2225
PåmeldingHER innen søndag 6. februar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie og er kurslærer i Acem.

 

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

 

Dato: Onsdag 9. februar samt 9.3, 6.4, 4.5 og 1.6
Tid: 17.00-19.15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550 for medlemmer, kr 700.
Kursnummer: VAS2226
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag mandag 7. februar
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.