Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Les mer om gruppene HER.
Tenke på døden – Et kontemplativt rom
Denne refleksjonsgruppen bygger på Dyade 2/2022. Til hvert møte angis hva som forutsettes lest.
Døden er et uuttømmelig tema. Det er dypt personlig. Å reflektere over døden kan bidra til at vi ser oss selv på en annen måte. Det kan også hjelpe til nye perspektiver på grunnleggende eksistensielle problemstillinger
Man kan gjerne delta i denne gruppen selv om man tidligere har vært med på Acem Seniors refleksjonsgruppe om døden «Det lakker og lir». Døden er et grunnleggende faktum i ens liv. Det kan være behov for atskillig mer enn 3-4 ganger i en gruppe for å komme inn i en reflekterende prosess rundt den. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.
Dato: Torsdag 25. august samt 4 møter som bestemmes i fellesskap
Tid: 11.00-12.30
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgata 37
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 500 for medlemmer, kr 700 for andre
Kursnummer: HAS2229
Påmelding HER innen tirsdag 23. august
Leder: Vera F. Spilde. Kurslærer i Acem.
Forsoning

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Internett

Dato: Onsdag 21. september samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Internett – instruks gis etter påmelding
Tid: 18.30-20.00
Pris:
Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.
Påmelding: HER senest mandag 19. september
Aktivitetsnummer:
HAS2227
Finn Tore Knudsen, kurslærer i Acem, er koordinator for gruppen

Stavanger

Dato: Dato bestmmes i fellesskap for dem som har meldt sin interesse innen 15. september
Tid: 19.00-20.30
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris:Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Aktivitetsnummer: HAS2230
Påmelding: HER  senest tirsdag 15. september
Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen

Denne refleksjonsgruppen fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen ble startet i høst. Nå begynner et nytt kurs. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme.

Oslo
Oppstartsdato
: Tirsdag 27. september. De to neste bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 13.00-14.30
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgata 37
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2233
PåmeldingHER innen søndag 25. september
Morten Juell kurslærer i Acem er koordinator for gruppen

Eldre på den gode måten

Seniorfasen innebærer en rekke forandringer. Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten åpner for å snakke om mange forhold vi vanligvis ikke finner rom for.

Spørsmålene er konkrete og dekker alt fra beslutninger om pensjonering, livet som pensjonist, forholdet til familie og mulige bekymringer for barn og barnebarn. Her kan man dele tanker om hvordan det er å bli eldre i en tilsynelatende stadig yngre verden, hvorledes man takler bortfall av venner og det å finne nye. Opplever vi selv, som noen sier, at 60- og 70-årene er gode livsfaser? Hva slags boforhold tror vi vil være best, og hvordan planlegger vi vår økonomi og endrede økonomiske rammer? Det er flere spørsmål enn en gruppe naturlig dekker på tre møter. Deltagerne bestemmer hva de vil prioritere.

Oslo
Oppstartsdato
: Torsdag 22. september. De to neste bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Meditasjonshuset i Sporveisgata 37
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS2232
PåmeldingHER innen tirsdag 20. september
Morten Hauger er koordinator for gruppen

Oslo

Refleksjonsgruppe

Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Datoer: Tirsdag 6. september, 4. oktober, 1. november og 6. desember
Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Meditasjonshuset, Sporveisgata 37
Pris: Kr  550 for medlemmer, 700 for ikkemedlemmer
Kursnummer: HAS2225
PåmeldingHER innen søndag 4. september
Leder: Sissel Tonstad. Hun har mastergrad i historie og er kurslærer i Acem.

 

Oslo

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper HER.

Dato: Onsdag 24. august samt 21.09, 19.10, 16.11 og 11.01.2023
Tid: 17.00-19.15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien.
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550 for medlemmer, kr 700.
Kursnummer: HAS2226
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 22. august
Leder: Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.