Refleksjons- og veiledningsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet.
Seniorfasens muligheter og utfordringer
Acem Senior inviterer til en  refleksjonsgruppe om hvordan bli eldre på en god måte. Gruppen kan reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig. Det er seks hovedtemaer med flere undertemaer og en rekke spørsmål. Gruppen avgjør selv hvilke emner den vil diskutere på det enkelte møte. Her er temaene med eksempler på emner:
Å bli eldre – Muligheter og utfordringer, opplevet og virkelig alder
Livet som pensjonist – Hvordan innrette dagen?
Det sosiale felt: relasjoner – Ensomhet og forhold, konflikter og forsoning
Meditasjon, yoga, kommunikasjon – Alderstilpasning
Økonomi – Boforhold
Arv og testament – Fremtidsfullmakt.
Kristiansand
Torsdager 17. og 31. januar og 14. februar, alle dager kl.18:30-20:00.
Oppmøte: Markensgate 37.
Aktivitetsnummer: VAS1928
Ansvarlig: Rune Belsvik
Pris: kr 450
Påmelding: HER innen søndag 13. januar.
Rune Belsvik er forfatter og kurslærer i Acem.

Oslo
Datoer
: Mandag 11. februar, 11. mars og 8. april
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1929
PåmeldingHER innen fredag 8. februar
Magne Bell er sivilingenør og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert

menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. Se omtale her.

Oslo
Datoer
: Onsdag 13. februar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 13.00-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1927
PåmeldingHER innen mandag 11. februar.
Olav Råd er it-konsulent og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 15. januar, 12. februar,  12. mars, 9. april og 7. mai

Tid: Kl 12.30-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr  550
Kursnummer: VAS1925
PåmeldingHER innen lørdag 12. januar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har undervist i Acem Meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie. Kurslærer i Acem.

Veiledningsgruppe
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper her.

Dato: Onsdag 13. februar, 13. mars,  10. april, 8. mai og onsdag 5 juni.
Tid: 18:00-20:15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien, Oslo
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550
Kursnummer: VAS1926
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 11. februar
Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.

__________________________________________________________________________________________________

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 9. januar, 13. februar, 13. mars, 10. april og 8. mai.
Tid: Kl 12:30-14:30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Leder: Sissel Tonstad
Pris: Kr 550
Kursnummer: VAS1825
Påmelding:   Sissel tlf 90955639 innen søndag 7. januar
Sissel Tonstad har undervist i Acem-meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie.

__________________________________________________________________________________________________

Veiledningsgruppe
Veiledningsgrupper er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning.

Oslo
Dato: Onsdag 7. februar, 7. mars, 4. april, 9. mai og 6. juni.
Tid: 18:00-20:45
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien, Oslo
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550
Kursnummer: VAS1826
Påmelding HER innen 5. februar
Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.

Asker
Datoer: Tirsdag 27. februar og to tirsdager til i løpet av våren
Tid:
 Kl 11:30-13:30
Sted: Borgenbråten 45, 1388 Borgen
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1828
Påmelding HER innen søndag 25. februar.
Liv Ruud vil være koordinator. Hun er utdannet lærer. Arbeidet med forebyggende rus-, vold- og mobbetiltak. Spesialist i forebyggende helse- og miljøarbeid.  Kurslærer i Acem