Refleksjonsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Det lakker og lir – Refleksjonsgrupper om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert
menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. Se omtale her.

Oslo
Datoer
: Torsdag 18. januar, 8. februar og 8. mars.
Tid: Kl 12:30-14:00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1827
PåmeldingHER innen tirsdag 16. januar
Morten Juell er koordinator for gruppen. Han er kurslærer i Acem.

Stavanger
Datoer: Torsdag 22. februar, i alt 3 møter.
Tid:
 Kl 19:00-21:00
Sted: Henrik Steffensgt 21
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1828
Påmelding HER innen tirsdag 20. februar.
Jon Høyland er koordinator for gruppen.  Han er sorenskriver og kurslærer i Acem.

Asker

Datoer: Tirsdag 27. februar og to tirsdager til i løpet av våren
Tid:
 Kl 11:30-13:30
Sted: Borgenbråten 45, 1388 Borgen
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS1828
Påmelding HER innen søndag 25. februar.
Liv Ruud vil være koordinator. Hun er utdannet lærer. Arbeidet med forebyggende rus-, vold- og mobbetiltak. Spesialist i forebyggende helse- og miljøarbeid.  Kurslærer i Acem

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 9. januar, 13. februar, 13. mars, 10. april og 8. mai.
Tid: Kl 12:30-14:00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 550
Kursnummer: VAS1825
Påmelding:   Sissel tlf 90955639 innen søndag 7. januar
Leder: Sissel Tonstad. Hun har undervist i Acem-meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie.

__________________________________________________________________________________________________

Veiledningsgrupper
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper her.

Dato: Onsdag 7. februar, 7. mars, 4. april, 9. mai og 6. juni.
Tid: 18:00-20:45
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien, Oslo
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550
Kursnummer: VAS1826
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen 3. februar
Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.

____________________________________________________________________________________________________