Refleksjonsgrupper

Refleksjons- og veiledningsgrupper
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet.

Seniorfasens muligheter og utfordringer
Acem Senior inviterer til en ny refleksjonsgruppe om hvordan bli eldre på en god måte. Gruppen kan reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig. Det er seks hovedtemaer med flere undertemaer og en rekke spørsmål. Gruppen avgjør selv hvilke emner den vil diskutere på det enkelte møte. Her er temaene med eksempler på emner:
Å bli eldre – Muligheter og utfordringer, opplevet og virkelig alder
Livet som pensjonist – Hvordan innrette dagen?
Det sosiale felt: relasjoner – Ensomhet og forhold, konflikter og forsoning
Meditasjon, yoga, kommunikasjon – Alderstilpasning
Økonomi – Boforhold
Arv og testament – Fremtidsfullmakt

Oslo
Datoer: Torsdag 13. september, 11. oktober og 25. oktober
Tid:
 Kl 11:00-12:30
Sted: Sporveisgt 37
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1828
Påmelding HER innen tirsdag 11. september.
Wiggo Smeby har vært teknisk direktør i Det Norske Veritas og er kurslærer i Acem.

Trondheim
Datoer: Mandag 24. september, i alt 3 møter. De neste 2 datoer bestemmes i fellesskap.
Tid:
 Kl 17:30-19:00
Sted: Brodtkorbsgt. 2a
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1830
Påmelding HER innen fredag 21. september.
Ruth Hørgård Fagerhaug er koordinator for gruppen.  Hun er fysioterapeut og kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Datoer: Onsdag 17. oktober, 7. november og 28. november.
Tid:
 Kl 12:00-14:00
Sted: Kirkeveien 313
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1831
Påmelding HER innen mandag 15. oktober.
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen.  Han er kurslærer i Acem.

Stavanger
Datoer: Tirsdag 13. november, i alt 3 møter. De neste 2 datoer bestemmes i fellesskap.
Tid:
 Kl 19:00-20:30
Sted: Henrik Steffensgt 21
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1829
Påmelding HER innen lørdag 10. november.
Jon Høyland er koordinator for gruppen.  Han er sorenskriver og kurslærer i Acem.

____________________________________________________________________________________________________

Refleksjonsgruppe
Å forholde seg aktivt til egen livssituasjon og nye livsfaser bidrar til bedre mental og fysisk helse. Refleksjonsgrupper bidrar til fokus på hva man selv kan gjøre for bedre livskvalitet. Etter 30 minutters meditasjon i gruppe bruker deltakerne tiden til refleksjon om egen livssituasjon.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 11. september, 9. oktober, 6. november og 11. desember.
Tid: Kl 12:30-14:00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 550
Kursnummer: HAS1825
Påmelding:   Sissel tlf 90955639 innen søndag 9. september.
Leder: Sissel Tonstad. Hun har undervist i Acem-meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie.

__________________________________________________________________________________________________

Det lakker og lir – Refleksjonsgrupper om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert
menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.
Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. Se omtale her.

Oslo
Datoer
: Tirsdag 16. oktober, 6. november og 27. november.
Tid: Kl 12:30-14:00
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1827
PåmeldingHER innen lørdag 13. oktober
Ellen Rugstad Jenssen er lærer og kurslærer i Acem.

____________________________________________________________________________________________________

 

Veiledningsgrupper
er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning. Les mer om veiledningsgrupper her.

Dato: Onsdag 29. august, 26. september,  24. oktober, 21. november og onsdag 9. januar.
Tid: 18:00-20:15
Sted: Sporveisgata 37 nær Bogstadveien, Oslo
Leder: Vera Spilde
Pris: kr 550
Kursnummer: HAS1826
Påmelding HER eller til Vera på telefon 47 07 95 22 innen mandag 27. august
Vera F. Spilde er spesialpedagog. Kurslærer i Acem.

____________________________________________________________________________________________________