Donasjoner

Godkjent organisasjon for fradragsberettigede bidrag

Acem Senior er godkjent av Skattedirektoratet som en frivillig organisasjon som kan motta bidrag med fradragsrett etter skatteloven § 6-50. For å kvalifisere til fradragsrett må bidraget være minst kr 500, maksimum kr 50 000. Man behøver ikke være medlem for å yte fradragsberettiget bidrag.

Både enkeltpersoner og selskaper kan yte bidrag. Konto for eventuelle bidrag er 6017.05.13579, Acem Senior, Postboks 2559, 0202 Oslo.  Fradragsrett forutsetter at det oppgis givers navn, fødsels- og personnummer (organisasjonssummer for selskaper), samt givers fullstendige adresse, når gaven gis.