Donasjoner

Godkjent organisasjon for fradragsberettigede bidrag

Acem Senior er godkjent av Skattedirektoratet som en frivillig organisasjon som kan motta bidrag med fradragsrett etter skatteloven § 6-50. For å kvalifisere til fradragsrett må bidraget være minst kr 500, maksimum kr 25 000, redusert fra 50.000. Man behøver ikke være medlem for å yte fradragsberettiget bidrag.

Både enkeltpersoner og selskaper kan yte bidrag. Konto for eventuelle bidrag er 6017.05.13579, Acem Senior, Christian Krohgsgt 34, 0186 Oslo eller VIPPS til 54276, Acem Senior. Fradragsrett forutsetter at det oppgis givers navn, fødsels- og personnummer (organisasjonssummer for selskaper), samt givers fullstendige adresse, når gaven gis.