En siste hilsen

Acem Senior sendte en siste hilsen til:

Louise Alstad født 10. september 1917  var med sine 102 år eldste medlem i Acem Senior.
Hun døde i Oslo 12. november 2019.
Louise Alstad ble bisatt fra Ullern kirke torsdag 21.

Inger Schrøder, født 9. februar 1927, døde 30. januar 2019.
Hun ble bisatt fra Vestre Gravlund, Gamle kapell, fredag 8. februar.