Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

Høstretrett og drop-in

Du kan velge hvor mange dager du vil være på Halvorsbøle. Mediter så lenge det er naturlig for deg fra en time til seks timer for dem som ønsker litt mer. Seminarer, sosialt og tur.

Dato: Tirsdag 19.  til  søndag 24. oktober
Tid:  Fra  kl 18.00 den 19.10 og avsluttes  kl.14.30
Sted: Halvorsbøle

Pris: Kr 990 pr døgn eller kr 4800 for hele retretten som medlem av Acem Senior
Aktivitetsnummer: HAS2162
Kursledere: Sigrun Hobbel og Vilde Drageset Haakensen
Veiledningsgruppe for Acem Senior: Kurslærer Olav Råd
Påmelding: HER innen søndag 17. oktober

Du kan lese mer om kurset her.

Internett

Meditasjon kombinert med nettbasert veiledning.

Vi mediterer en time og møtes på nettet. Du blir kontaktet før meditasjonen av veileder og får vite  hva du må gjøre på forhånd og hvordan det foregår. Mulighet til å drøfte meditasjonen med en erfaren veileder. Avklar spørsmål og uklarheter. Forsterket utbytte av hverdags-meditasjonen.

Dato: Torsdag  23. september, 14. oktober og 11. november kl. 13.00 –  14.30
Sted:
Internett – instruks gis etter påmelding
Pris:
 Kr 50
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Aktivitetsnummer: HAS2111, HAS2112, HAS2113
Vi mediterer 1 time hjemme. Deretter veiledning.
Ansvarlige: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdager 3. august, 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. desember
Tid: 18.30-21.30
Sted: Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: HAS2155, HAS2156, HAS2157, HAS2158, HAS2159
Påmelding:   rune.belsvik@outlook.com 
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 23. august og 13. desember
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: HAS2111 og HAS2112
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem.

Trondheim
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag  10. oktober og 7. november
Tid: 18.30 – 20.30
Sted:
Brodtkorbsvei 2
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS2109 og HAS2110
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Trondheim.
Ansvarlig: Ruth Fagerhaug, kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 8. november
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 60
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 5. november
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: HAS2108
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, sivilingeniør og kurslærer i Acem. Felles arrangement med Acem.

Oslo
En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag  21. oktober og torsdag 18. november kl. 12.30 –  14.30
Sted: 
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS2105 og HAS2106
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlige: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.

Fredag 12. november kl.18.00 til søndag 14.  november kl.14.00  på Halvorsbøle 
Kursledere:
  Petter Halvorsen og Henning Graklev
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
Kr 2750 for medlemmer av Acem Senior, kr. 3.050 for andre
Kursnummer: HAS2120
Påmelding:  HER innen onsdag 10.  november

Du kan lese mer om kurset her.

Oslo
Juleavslutning

Vi møtes i Meditasjonshuset i Sporveisgt. 37 for å meditere, få veiledning og innta enkel lunsj sammen.

Dato: Onsdag 8. desember kl.11.00 – 13.30
Sted:
Sporveisgata 37, nær Bogstaveien, Oslo
Entré:
Kr 100
Påmelding: HER innen mandag 6. desember
Aktivitetsnummer: HAS2159
Ansvarlige: Ellen Rugstad Jenssen, Vera og Dag Spilde, kurslærere i Acem.