Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Trondheim
Langmeditasjon og veiledning

Dato: søndag 14. januar
Tid: 18:30 – 21:00
Sted: 
Brodtkorbs vei 2
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS1808
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.  samarbeid med Acem Trondheim.
Ansvarlig: Ruth Hørgård Fagerhaug Kurslærer i Acem. Har undervist i Trondheim siden begynnelsen av 70-tallet. Pensjonert bedriftsfysioterapeut.

_______________________________________________________________
Bergen

Langmeditasjon og veiledning

Dato: søndag 21. januar
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS1806
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd som er erfaren kurslærer i Acem.

 

_________________________________________________________________

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Onsdag 21. februar
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 50
Aktivitetsnummer: VAS1807
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland som er erfaren kurslærer i Acem.

_________________________________________________________________

Oslo

En time meditasjon med veiledning

Dato: Onsdag 28. februar
Kl: 12:30 –  ca 14:00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS1805
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Per Tonstad som er organisasjonssjef i Oslo Høyre og erfaren kurslærer i Acem.

En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag 19. april
Kl: 12:30 –  ca 14:00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS1804
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel Tonstad. Hun har undervist i Acem-meditasjon siden 1976 og har mastergrad i historie.

_________________________________________________________________

Tønsberg
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 12. mars
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 30
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 9. mars
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: VAS1809
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen som er erfaren kurslærer i Acem.

_________________________________________________________________

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

Fredag 2. mars til søndag 4. mars 2018 på Halvorsbøle ved Randsfjorden
Kursleder: Halvor Eifring og Arne Brataas
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
 Kr 2550
Kursnummer: HAS1820
Påmelding:  HER innen onsdag 28. februar.
En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.
De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.