Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

 

Halvorsbøle

Høstretrett og drop-in

Du kan velge hvor mange dager du vil være på Halvorsbøle. Mediter så lenge det er naturlig for deg fra en time til seks timer for dem som ønsker litt mer. Seminarer, sosialt og tur.

Dato: Tirsdag 20.  til  søndag 25. oktober
Tid:  Fra  kl 18.00 den 22.10 og avsluttes  14.30
Sted: Halvorsbøle

Pris: Kr 960 pr døgn eller kr 4600 for hele retretten som medlem av Acem Senior
Aktivitetsnummer: HAS2061
Påmelding: Innen lørdag 17. oktober
Kursledere: Sigrun Hobbel og Vilde Drageset Haakensen
Veiledningsgruppe for Acem Senior: Kurslærer Olav Råd

Du kan lese mer om kurset her.

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom.

Dato: Fredag 23. oktober kl.18.00 til søndag 25. oktober kl.14.00  
Kursledere:
Sigrun Hobbel og Vilde Drageset Haakensen
Veiledningsgruppe for Acem Senior ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
Kr 2750 for medlemmer av Acem Senior
Kursnummer: HAS2020
Påmelding:  HER innen onsdag 21.  oktober

Internett

Meditasjon kombinert med nettbasert veiledning.

Vi mediterer en time og møtes på nettet. Du blir kontaktet før meditasjonen av veileder og får vite  hva du må gjøre på forhånd og hvordan det foregår. Mulighet til å drøfte meditasjonen med en erfaren veileder. Avklar spørsmål og uklarheter. Forsterket utbytte av hverdags-meditasjonen.

Dato: Torsdag  17. september, 8. og 22. oktober og 19. november kl. 13.00 –  14.30
Sted:
Internett – instruks gis etter påmelding
Entré:
 Kr 50
Påmelding: Senest 2 dager før møtet
Aktivitetsnummer: HAS2005
Vi mediterer 1 time hjemme. Deretter veiledning.
Ansvarlige: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdager 1. september, 6. oktober, 3. november og 1. desember
Tid: 18.30-21.30
Sted: 
Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: HAS2004
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Nøtterøy
Langmeditasjon med veiledning

Dato: Mandag 26. oktober
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 60
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 23. oktober
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: HAS2008
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, sivilingeniør og kurslærer i Acem.

Trondheim
Langmeditasjon og veiledning

Dato: søndag  8. november kl.18.30-21.00
Sted: 
Brodtkorbsvei 2a
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2052
Ansvarlig
: Vibeke Videm, Professor i Immunologi, NTNU. Kurslærer i Acem

Bergen
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag 22. november
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS2007
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd, kurslærer i Acem.

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 14. september og 7. desember
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: HAS2010
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem.

Oslo
Meditasjon, veiledning og julelunsj
Dato: On
sdag  9. desember kl. 11.00 –  ca 13.30
Sted: 
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
Kr 70
Påmelding: HER innen mandag 7. desember.
Aktivitetsnummer: HAS2059.
Vi mediterer 45 minutter. Deretter veiledning og julelunsj.
Ansvarlige: Ellen R Jenssen, Dag og Vera Spilde.

Oslo
M1 – Fra ledig metodelydgjentakelse til meditasjonsprosess

M1 er fornyet og videreutviklet i tråd med de nye bøkene Mer å hente og Stillhetens psykologi. Du lærer å meditere bedre og kommer videre i utviklingen. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.
Dato: Torsdag  17. september kl. 13.00-15.00. I alt 5 møter ca hver annen uke.
Sted: 
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Pris
: kr. 950
Aktivitetsnummer: HAS2003
Påmelding
HER innen mandag 14. september
Ansvarlig: Per Tonstad, tidligere organisasjonssjef i Oslo Høyre og kurslærer i Acem.