Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

Internett

Meditasjon kombinert med nettbasert veiledning.

Vi mediterer en time og møtes på nettet. Du blir kontaktet før meditasjonen av veileder og får vite  hva du må gjøre på forhånd og hvordan det foregår. Mulighet til å drøfte meditasjonen med en erfaren veileder. Avklar spørsmål og uklarheter. Forsterket utbytte av hverdags-meditasjonen.

Dato: Torsdag  14. januar, 18. februar, 18. mars, 22.april kl. 13.00 –  14.30
Sted:
Internett – instruks gis etter påmelding
Pris:
 Kr 50
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Aktivitetsnummer: VAS2105
Vi mediterer 1 time hjemme. Deretter veiledning.
Ansvarlige: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdager 5. januar, 2. februar, 2. mars, 6. april, 4. mai og 1. juni
Tid: 18.30-21.30
Sted: 
Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2104
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdag 12. januar, torsdag 8. april og tirsdag 20. mai
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21,
NB: Nettbasert 12. januar, du vil få en link etter påmelding.
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2110
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Langmeditasjon med veiledning

Dato: Mandag 15. mars
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 60
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 12. mars
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: VAS2108
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, sivilingeniør og kurslærer i Acem. Felles arrangement med Acem.

Kristiansand
Meditativ søndag

Dato: Søndag 14. mars
Tid: 10.00-15.00
Sted: 
Markensgate 37
Pris: kr 100
Aktivitetsnummer: VAS2118
Påmelding innen 12. mars til rune.belsvik@outlook.com
Vi mediterer 3 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Bergen
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag 21. mars
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 60
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2107
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd, kurslærer i Acem.

Trondheim
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag  30. mai
Tid: 18:30 – 21:00
Sted:
Brodtkorbsvei 2a
Pris: kr 60
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2152
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Ommund Øgaard, kurslærer i Acem.

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom.

Dato: Fredag 12. februar kl.18.00 til søndag 14. februar kl.14.00  
Kursleder:
Ole Gjems-Onstad
Veiledningsgruppe for Acem Senior ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
Kr 2750 for medlemmer av Acem Senior
Kursnummer: VAS2120
Påmelding:  HER innen onsdag 10.  februar