Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdag 8. januar
Tid: 18.30-20.30
Sted: 
Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS1904
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Bergen
Langmeditasjon og veiledning

Dato: søndag 20. januar
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: V1907
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd, kurslærer i Acem.

Oslo
M1 – Fra ledig metodelydgjentakelse til meditasjonsprosess
M1 bringer deg videre i utviklingen. Du lærer å meditere bedre. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.
Dato: Torsdag  7. februar kl. 11.00-13.00. I alt 5 møter ca hver annen uke.
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Pris: kr. 950
Aktivitetsnummer: VAS1903
Påmelding: HER innen mandag 4. februar
Ansvarlig: Per Tonstad, tidligere organisasjonssjef i Oslo Høyre og kurslærer i Acem.

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.
De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.

Fredag 8.februar kl.18 til søndag 10. februar kl.14 på Halvorsbøle ved Randsfjorden
Kursledere: Ole Gjems-Onstad og Svend Davanger
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
 Kr 2650
Kursnummer: VAS1920
Påmelding:  HER innen onsdag 6. februar

Oslo
En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag  14. februar kl. 12.30 –  ca 14.00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS1905
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Tønsberg/Nøtterøy
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 11. mars
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 30
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 8. mars
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: VAS1908
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, sivilingeniør og kurslærer i Acem.

Oslo
En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag 14. mars kl. 12.30 –  ca 14.00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS1906
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.