Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdager 7. januar, 4. februar, 3. mars og 5. mai
Tid: 18.30-20.30
Sted: 
Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2004
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Bergen
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag 19. januar
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2007
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd, kurslærer i Acem.

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 20. januar
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2010
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem

Oslo
En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag  23. januar kl. 12.30 –  14.30
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2005
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

En time meditasjon med veiledning

Dato: Onsdag  19. februar kl. 12.30 –  14.30
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2006
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag  19. mars kl. 12.30 –  14.30
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2007
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Oslo
M1 – Fra ledig metodelydgjentakelse til meditasjonsprosess
M1 er fornyet og videreutviklet i tråd med de nye bøkene Mer å hente og Stillhetens psykologi. Du lærer å meditere bedre og kommer videre i utviklingen. Det gir økt avspenning og energi og hjelper deg til mer effektiv stressmestring og spenningsbearbeidelse. Prosessen åpner for bedre utnyttelse av egne styrker og ressurser.
Dato: Torsdag  30. januar kl. 12.30-14.30. I alt 5 møter ca hver annen uke.
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Pris
: kr. 950
Aktivitetsnummer: VAS2003
Påmelding
: HER innen mandag 27. januar
Ansvarlig: Per Tonstad, tidligere organisasjonssjef i Oslo Høyre og kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Langmeditasjon med veiledning
Dato: Mandag 9. mars
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 60
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 6. mars
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: VAS2008
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, sivilingeniør og kurslærer i Acem.

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.
De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.

Fredag 7. februar kl.18.00 til søndag 9. februar kl.14.00  på Halvorsbøle ved Randsfjorden
Kursledere:
  Ole Gjems-Onstad og Svend Davanger
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
Kr 2700 for medlemmer av Acem Senior
Kursnummer: VAS2020
Påmelding:  HER innen onsdag 5.  februar

Trondheim

Meditativ søndag

Dato: søndag  1. mars kl.10.30-15.00
Sted:
Brodtkorbsvei 2a
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2052
Ansvarlig: Ruth Hørgård Fagerhaug, kurslærer i Acem

Halvorsbøle
Ukesretrett eller drop-in

En dag med meditasjon, to dager eller opptil en uke som virkelig fornyer og inspirerer deg som har lært Acem meditasjon. Her får man ro og fordypelse. Anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til fire-fem timer pr dag på enerom. Det er god anledning til tur og fine samtaler med andre.   Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgruppe med en erfaren leder.  Om kveldene er det innlegg eller diskusjonsgrupper om meditasjon eller eksistensielle temaer. De ytre rammene er lagt til rette for å hente deg inn og bringe deg videre. Du kan lese mer om kurset HER.

Dato: Lørdag  27. juni kl 16.00 til lørdag 4 juli kl 14.00
Sted: Halvorsbøle ved Randsfjorden.
Kursledere: Ole Gjems-Onstad og Geir Wærnes
Veiledningsgruppe: Olav Råd
Kursnummer: VAS2021
Kursavgift: Acem Senior medlemmer kr 1000 første døgn. Deretter kr 900 pr døgn. Hele kurset koster kr 6300.
Påmelding:  HER innen onsdag 25. juni