Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

Internett

Meditasjon kombinert med nettbasert veiledning.

Vi mediterer en time og møtes på nettet. Du blir kontaktet før meditasjonen av veileder og får vite  hva du må gjøre på forhånd og hvordan det foregår. Mulighet til å drøfte meditasjonen med en erfaren veileder. Avklar spørsmål og uklarheter. Forsterket utbytte av hverdags-meditasjonen.

Dato: Torsdag  19. januar, 9. februar, 9. mars og 13. april kl. 13.00 –  ca kl. 15
Sted:
Internett – instruks gis etter påmelding
Pris:
Kr 50 for medlemmer, 100 for andre
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Aktivitetsnummer: VAS2305
Vi mediterer 1 time hjemme. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel Tonstad, kurslærer i Acem.

Dato: Onsdag  22. februar, tirsdag 21. mars og 18. april kl. 13.00 –  ca14.30
Sted:
Internett – instruks gis etter påmelding
Pris:
Kr 50 for medlemmer, 100 for andre
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Aktivitetsnummer: VAS2303
Vi mediterer 1 time hjemme. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Ommund Øgård, kurslærer i Acem.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

I samarbeid med Acem

Dato: Tirsdager 3. januar, 7. februar, 7. mars, 18. april, 2. mai og 6. juni
Tid: 18.30-21.30
Sted: Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: HAS2304
Ingen påmelding
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: 9. januar og 7. mars
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2310
Ingen påmelding
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 6. mars
Tid: 18.30-21.15
Sted:
Kirkeveien 313
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2308
Påmelding HER   eller tlf 91336872 innen fredag 3. mars
Vi mediterer 1,5 t før veiledning og samtale om meditasjonstema. Servering av te. I samarbeid med Acem.
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, kurslærer i Acem.

Trondheim
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag 8.1, 26.3, 23.4 og 4.6
Tid: 18.30-21.00
Sted:
Brodtkorbsvei 2a
Pris: kr 60
Ingen påmelding 
Vi mediterer 1,5 t før veiledning og samtale om meditasjonstema.
Ansvarlig: Ommund Øgård,  Ruth Fagerhaug, Ommund Øgård og Vibeke Videm. Alle kurslærere i Acem,

Trondheim
Meditativ søndag

Dato: Søndag 5. februar
Tid: 10.30-15.00
Sted:
Brodtkorbsvei 2a
Pris: kr 60
Ingen påmelding 
Vi starter med 30 minutter yoga og ca 3 timer meditasjon. Veiledning til slutt.
Ansvarlig: Ommund Øgård, kurslærer i Acem.

Oslo
En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag  5. januar, 2. februar og 2. mars kl. 12.30 –  ca 14.30
Sted: 
Meditasjonshuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Påmelding HER to dager før møtet
Aktivitetsnummer: VAS2306
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlige: Sissel Tonstad, kurslærer i Acem.

 

Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.

Fredag 10. februar kl.18.00 til søndag 12. februar kl.14.00  på Halvorsbøle 
Kursledere:
  Ole Gjems-Onstad og Jonas Meyer
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
Kr 3.800 for medlemmer av Acem Senior, kr. 4.150 for andre
Kursnummer: VAS2320
Påmelding:  HER innen onsdag 8. februar. Du kan lese mer om kurset her.

Lundsholm i Sverige

Mediter våren inn på det naturskjønne Lundsholm. Det blir 2-3 timers meditasjon, yogaundervisning, walk and talk på vår egen turvei, meditasjonsveiledning, god vegetarmat og sosialt samvær.

Søndag 21. mai fra kl.16  til onsdag 24. mai etter frokost
Pris: kr 2.750 med full kost og losji for medlemmer. Kr 3.250 for ikke-medlemmer.
Kursnummer: VAS2360
Ansvarlig: Bibbi og Morten Juell
Påmelding: HER innen tirsdag 16. mai

Drop-in retrett på Halvorsbøle

En dag med meditasjon, to dager eller opptil en uke som virkelig fornyer og inspirerer deg som har lært Acem meditasjon. Her får man ro og fordypelse. Anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til fire-fem timer pr dag på enerom. Det er god anledning til tur og fine samtaler med andre.   Den lange stillheten eretterfulgt av veiledningsgruppe med en erfaren leder.  Om kveldene er det innlegg eller diskusjonsgrupper om meditasjon eller eksistensielle temaer. De ytre rammene er lagt til rette for å hente deg inn og bringe deg videre. Kurset er i samarbeid med Acem. Du kan lese mer om kurset HER.

Dato: Lørdag  1. juli kl 16.00 til lørdag 7. juli kl 14.00
Sted: Halvorsbøle ved Randsfjorden.
Kursledere: Ole Gjems-Onstad og Geir Wærnes
Veiledningsgruppe ved Stig Inge Skogseth, kurslærer i Acem
Kursnummer: VAS2321
Kursavgift: Acem Senior medlemmer betaler kr 1.550 per døgn første 6 døgn. Hele kurset koster kr 9.800. Prisene gjelder for medlemmer og påmelding til Acem Senior.
Påmelding:  HER innen onsdag 28. juni