Meditasjon

Fellesmeditasjoner kombinert med veiledning er motiverende for din daglige praksis, og bli mer kjent med sentrale livstemaer, møte utfordringer på en mer åpen måte og forsone seg med sin fortid. Se aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon nedenfor.

For deg som ønsker å lære Acem-meditasjon har vi egne kurs for seniorer. Klikk på link for å lese mer om Acem-meditasjon og seniorkurs for å lære metoden.

Har du lært Acem-meditasjon kan du finne svar på typiske spørsmål som har vært publisert i Acem Magasinet under linken her: Spørsmål og svar til Acem-meditasjon.

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdag 28. august
Tid: 19:00 – 21:00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: HAS1810
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland som er erfaren kurslærer i Acem.

_________________________________________________________________

Tønsberg
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 29. oktober
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 30
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 26. oktober
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: HAS1808
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen som er erfaren kurslærer i Acem.

_________________________________________________________________

Oslo

En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag 13. september kl: 12:30 –  ca 14:00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS1805
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad som er erfarne kurslærere i Acem.

En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag 11. oktober kl: 12:30 –  ca 14:00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS1806
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad som er erfarne kurslærere i Acem.

En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag 15. november kl: 12:30 –  ca 14:00
Sted:
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS1807
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad som er erfarne kurslærere i Acem.

_________________________________________________________________

Trondheim
Langmeditasjon og veiledning

Dato: søndag 21. oktober
Tid: 18:30 – 21:00
Sted: 
Brodtkorbs vei 2
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: HAS1810
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.  samarbeid med Acem Trondheim.
Ansvarlig: Ruth Hørgård Fagerhaug er erfaren kurslærer i Acem.

_______________________________________________________________
Bergen

Langmeditasjon og veiledning

Dato: søndag 18. november
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: 
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd som er erfaren kurslærer i Acem.

_______________________________________________________________
Oslo

Meditasjon og veiledning

45 minutter meditasjon med veiledning og enkel lunsj
Dato: Onsdag 12. desember 2018
Tid: Kl: 11.00 –  ca 13.30
Sted: Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Pris: Kr 100
Aktivitetsnummer: HAS1804
Påmelding: HER innen 10. desember
Ansvarlige:  Vera og Dag Spilde og Ellen Rugstad Jenssen, alle er kurslærere i Acem.

_________________________________________________________________

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

Fredag 12. oktober til søndag 14. oktober 2018 på Halvorsbøle ved Randsfjorden
Kursleder: Petter Halvorsen og Andreas Tryggeset
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
 Kr 2550
Kursnummer: HAS1820
Påmelding:  HER innen onsdag 10. oktober.
En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.
De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.