Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer.

Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Oslo

Drømmekurs

Hva handler din drøm om? Drømmekurs kan sette deg på sporet av å forstå mer. Kan bidra til å få mer tak i drømmesymbolene. Den kan være drahjelpen som gjør drømmen mer tilgjengelig – og blinde flekker kan bli mindre blinde. Ny selvinnsikt via drømmen kan bli mulig.

Torsdag 19. september kl.12.00-14.00. De siste 4 møtedatoene bestemmes i fellesskap.
Sted:  Sporveisgt 37, Acemhuset.
Ansvarlig:  Anne Grete Hersoug
Pris: Medlemmer: kr 600. Ikke medlemmer: kr 850.
Påmelding HER innen torsdag 12. september
Aktivitetsnummer: HAS2435
Anne Grete Hersoug er psykolog og kurslærer i Acem

Oslo

Hjerneforandringer ved demens

Kreft og demens er begge to alvorlige sykdommer hvor vi har økende risiko med alderen for å bli rammet. På kort sikt er antagelig kreft mer risikabelt, men kreft kan man nå også bli kurert for. Det finnes ingen kur mot demens. Vi skal se nærmere på årsaker til demens, hva som skjer i hjernen ved demens, og hva hver enkelt kan gjøre for å motvirke utvikling av sykdommen. Kanskje kan demens også si oss noe om hvem vi dypere sett er, og ikke er.

Mandag 4. oktober kl.12.00-13.30
Sted:  Acemhuset, Sporveisgt 37
Ansvarlig:  Svend Davanger
Pris: Medlemmer: kr 100. Ikke medlemmer: kr 150
Ingen påmelding
Svend Davanger er professor ved Seksjon for Anatomi, på Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er kurslærer i Acem.

Tidligere webinar. Se alle webinarer under Media.

 

 

 

 

 

Foredrag holdt tidligere:

Hvem blir vi når vi blir syke? ved medredaktør i Dyade Eirik Jensen
Det er ikke demente, men personer med demens, ved geriatrisk sykepleier Grethe Giæver
Og hva med synet? ved seniorrådgiver i Statped Tove Borch
Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.
Alltid ungdommelig – seriøst? ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold
Hjernen, minnet og selvet ved professor Svend Davanger
Langmeditasjon og døden – noe felles ved professor Ole Gjems-Onstad
Hvordan holde hjertet friskt ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold

Bilder fra tidligere foredrag: