Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer.

Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Webinar

Du bor i din barndom

Med utgangspunkt i Dyade 3/22 Barndommen lever videre i oss, og vi lever videre med den. 7 mediterende prøver å utforske hvordan tidlige inntrykk og opplevelser har satt spor langt inn i voksenlivet. Disse hendelser kommer også til uttrykk i meditasjonen. De kan være utfordrende å møte, men også inngangsport til å forstå oss selv bedre.

Dato: Onsdag 8. februar kl.18.00-19.00.
Internett
Ansvarlig: Merete Lund Hetland og Elisabet Heimdal Wærsted
Ingen påmelding
Merete Lund Hetland er professor og overlege i giktsykdommer. Elisabeth Heimdal Wærsted jobber med forretningsutvikling og bærekraft. Begge er meditasjonslærere i Acem.

Link til webinaret blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke på forhånd. Hvis du ønsker en link og ikke er medlem av Acem Senior, kan du be om det HER.

Webinar

Hva forteller dine drømmer

Onsdag 8. mars klo.18.00-19.00
Internett
Ansvarlig:  Anne Grete Hersoug
Ingen påmelding
Anne Grete Hersoug 
er psykolog og kurslærer i Acem.
Link til webinaret blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke på forhånd. Hvis du ønsker en link og ikke er medlem av Acem Senior, kan du be om det HER.

Oslo

Dødsangst, udødelighetsstreben og forsoning

Frykt for døden, den ukjente avslutning på livet, er naturlig. Streben etter udødelighet er en fånyttes reaksjon på vår alles skjebne. Forsoning med eget liv er seniorfasens personlighetsutvikling. Da kan man også forsones med døden som en selvfølgelig og nødvendig del av tilværelsen.

Onsdag 26. april kl.12.00-13.30
Sted:  Sporveisgt 37
Ansvarlig:  Ole Gjems-Onstad
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100
Ingen påmelding
Ole Gjems-Onstad
er meditasjonslærer og leder Acem International

 

Tidligere webinar. Se alle webinarer under Media.

 

 

 

 

 

Foredrag holdt tidligere:

Hvem blir vi når vi blir syke? ved medredaktør i Dyade Eirik Jensen
Det er ikke demente, men personer med demens, ved geriatrisk sykepleier Grethe Giæver
Og hva med synet? ved seniorrådgiver i Statped Tove Borch
Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.
Alltid ungdommelig – seriøst? ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold
Hjernen, minnet og selvet ved professor Svend Davanger
Langmeditasjon og døden – noe felles ved professor Ole Gjems-Onstad
Hvordan holde hjertet friskt ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold

Bilder fra tidligere foredrag: