Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer. Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Oslo

Kinesisk massasje
Kinesisk massasje bygger på et annet syn på kroppen enn vi i Vesten er vant til. Ved siden av vårt vanlige nervesystem regner man med et nettverk av såkalte meridianer, og massasjen følger rutene i dette nettverket. Dette gjør kroppen avslappet og rolig. Timene omfatter både teori og praksis.
Kursholder: Joy Lu

Datoer: mandager 26. august, 23. september og 9. desember. Man kan være med på en eller flere ganger.
Tid:
 Kl. 11:00 – 12:30

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Medlemmer: Kr 100 per gang. ikkemedlemmer: Kr 125 pr gang.
Kursnummer: HAS1911,HAS1912,HAS1913

Ingen påmelding
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

 

Og hvordan er det med synet?
Etter som vi blir eldre blir synet gradvis svekket, og de fleste trenger briller for å se små detaljer. Men innskrenket synsfelt, nedsatt kontrastsyn, mørkesyn og andre synsfunksjoner kan også være berørt. På møtet vil vi gå gjennom symptomer på nedsatt syn,  noen vanlige  øyesykdommer og litt om hva vi kan gjøre for å avhjelpe og tilrettelegge dette i hverdagen.

Dato: Onsdag 23. oktober kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: VAS1915
Ansvarlig: Tove Gulliksen Borch
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100

Ingen påmelding
Tove Gulliksen Borch er Seniorrådgiver i Statped, fagavdeling syn. Tover er ergoterapeut og spesialpedagog / cand.ed. Hun har siden 1991 arbeidet i Statped med utredning av synsfunksjon, veiledning og kurs rundt barn og unge med blindhet og sterkt nedsatt synsfunksjon.

Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen.

Ny refleksjonsgruppe fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme.

 

Bergen
Datoer: Mandag 26. august. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 19.00 – 20.30
Sted:  Marken 17
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1932
Påmelding: Påmelding   HER  fredag 23. august.
Olav Råd er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Trondheim
Datoer: Onsdag 4. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 19.00 – 20.30
Sted:  Brodtkorbsvei 2
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1930
Påmelding: Påmelding   HER innen mandag 2. september.
Ruth Hørgård Fagerhaug er bedriftsfysioterapeut. Spesialist i forebyggende helse- og miljøarbeid. Hun er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Stavanger
Datoer: September.  3 møter.
Tid: Kl 19.00 – 20.30
Sted: Henrik Steffensgt. 21
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1934
Påmelding: Meld din interesse HER innen begynnelsen av september.
Jon Høiland er sorenskriver og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Oslo
Datoer: Tirsdag 10. september. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30 – 14.00
Sted: Sporveisgt 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1932
Påmelding: Påmelding  HER innen søndag 8. september.
Morten Juell er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Kristiansand
Datoer: Tirsdag 8. oktober. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 18.30 – 20.00
Sted:  Markensgate 37
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1928
Påmelding: Påmelding   HER  innen søndag 6. oktober.
Rune Belsvik er forfatter og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.
Tønsberg
Datoer: Onsdag 23. oktober. De to neste gangene er 13.11 og 4.12.
Tid: Kl 12.00 – 14.00
Sted:  Kirkevn 313, Nøtterøy
Pris: Kr 450
Kursnummer: HAS1931
Påmelding: Påmelding   HER innen mandag 21. oktober.
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Oslo

Kinesisk massasje
Kinesisk massasje bygger på et annet syn på kroppen enn vi i Vesten er vant til. Ved siden av vårt vanlige nervesystem regner man med et nettverk av såkalte meridianer, og massasjen følger rutene i dette nettverket. Dette gjør kroppen avslappet og rolig. Timene omfatter både teori og praksis.
Kursholder: Joy Lu

Datoer: mandager 17. februar, 16. mars, 20. april og 25. mai. Man kan være med på en eller flere ganger.
Tid:
Kl. 11:00 – 12:30

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Medlemmer: Kr 100 per gang. ikkemedlemmer: Kr 125 pr gang.
Kursnummer: VAS2011,VAS2012,VAS2013, VAS2014

Ingen påmelding
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

Foredrag holdt tidligere:

Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.Bilder fra tidligere foredrag.