Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer. Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Oslo

Kinesisk massasje
Kinesisk massasje bygger på et annet syn på kroppen enn vi i Vesten er vant til. Ved siden av vårt vanlige nervesystem regner man med et nettverk av såkalte meridianer, og massasjen følger rutene i dette nettverket. Dette gjør kroppen avslappet og rolig. Timene omfatter både teori og praksis.
Kursholder: Joy Lu

Datoer: mandager 17. februar, 16. mars, 20. april og 25. mai. Man kan være med på en eller flere ganger.
Tid:
 Kl. 11:00 – 12:30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Medlemmer: Kr 100 per gang. ikkemedlemmer: Kr 125 pr gang.
Kursnummer: VAS2011,VAS2012,VAS2013, VAS2014
Ingen påmelding
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

 

Oslo

Det er ikke demente, men personer med demens
Nyttig informasjon for pårørende til demente personer.

Dato: Onsdag 5. februar kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: VAS2015
Ansvarlig: Grethe Giæver
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100

Ingen påmelding
Grethe Giæver er geriatrisk sykepleier og har jobbet med demens i mer enn 30 år.

Oslo

Aldring og selvfølelse

Etter at vi har passert midtveis i livet, begynner livskvaliteten å stige ifølge de fleste studier. Dette til tross for kroppslig forfall, glemsel og en tilværelse hvor samfunnet har definert at man ikke lenger er ønsket som bidragsyter. Selvfølelsen blir ikke lenger næret av prestasjoner, karriere, utseende, sportslige bragder eller ungdommelighet. Likevel har vi det bedre. Er det fordi livsutfoldelsen har innskrenket seg til en sirkel så liten at vi bare gjør det vi er sikre på å mestre og dermed slipper selvkritikk? Eller finner vi andre kilder til å nære selvfølelsen? Eller kan det være fordi selvet ganske enkelt er blitt mindre viktig?

Dato: Onsdag 18. mars kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Ansvarlig: Turid Berg-Nielsen
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100

Ingen påmelding
Turid Berg-Nielsen er psykolog og professor, dr.philos., spesialist i klinisk psykologi og professor i klinisk barnepsykologi og meditasjonslærer i Acem.

Foredrag holdt tidligere:

Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.Bilder fra tidligere foredrag.