Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer. Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Høringsuttalelsen om NOU 2017:16 På liv og død – Palliasjonsutvalget

Acem Senior har etter diskusjon på åpent møte 16 mai 2018 avgitt en høringsuttalelse der man imøtegår utvalgsflertallets avvisende holdning til hospice og anbefaler en større bruk av frivillige eldre i støttefunksjoner for dem i livets siste fase. Les høringsuttalelsen her.

Oslo

Kinesisk massasje
Kinesisk massasje bygger på et annet syn på kroppen enn vi i Vesten er vant til. Ved siden av vårt vanlige nervesystem regner man med et nettverk av såkalte meridianer, og massasjen følger rutene i dette nettverket. Dette gjør kroppen avslappet og rolig. Timene omfatter både teori og praksis.

Kursholder: Joy Lu
Datoer: mandager 5. februar, 12. mars og 16. april. Man kan være med på en eller flere ganger.
Tid:
 Kl. 11:00 – 12:30

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 100 per gang.
Kursnummer: V1811,182,1813

Ingen påmelding
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

 

Trondheim

Kursholder: Joy Lu
Dato: mandag 14. mai.
Tid:
 Kl. 12:00 – 13:30

Sted: Brodtkorbsvei 2
Pris: Kr 100.
Kursnummer: VAS1814.

Påmelding: innen 12. mai HER 
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

 

 

Med stemmen i fokus

Morsomme metoder for å fremme frisk funksjon. Stemmen er det billigste instrumentet å anskaffe, og det mest dyrebare å miste. Samværet vil hjelpe deg til å stelle pent med instrumentet ditt, og få det mest mulig velstemt.
Foredragsholder: Ragnhild Skard
Dato: onsdag 31. januar
Tid: Kl 12.00 – 13.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 50
Ingen påmelding 
Innlegg ved Ragnhild Skard. Hun er utdannet logoped og har mer enn 40 års erfaring med behandling av alle slags typer stemmelidelser.

Kropp og sjel
Forholdet vårt til kroppen har skiftet gjennom tidene. Filosofen Descartes skilte den radikalt fra sjelen. 1800-tallet dekket til kroppen, mens 1900-tallet på flere måter frigjorde den. Samtidig falt Descartes gamle skille. I dag er det mentale noe som avspeiler kroppen, eller er en del av kroppen, i alle fall ikke noe som står atskilt fra den. Og meditasjon og yoga er i takt med denne forståelsen. I dette innlegget ser vi på ulike bilder av kroppen og forholdet til det mentale og noen av endringene dette forholdet har gjennomgått.
Foredragsholder: Dag Jensen
Dato: onsdag 7. mars 2018
Tid:
 Kl 12.00 – 13.30

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 50

Ingen påmelding 
Dag Jensen er førsteamanuensis i vitenskapsteori, Høgskolen i Oslo og Akershus, redaktør i Dyade og kurslærer i Acem.

Mellom kontroll og spontanitet
Hva skal vi regulere i oss selv, og hva skal få være som det er? Perspektiver fra psykologisk forskning og meditativ praksis. Innlegg ved professor i klinkisk psykologi og meditasjonslærer Turid Berg-Nielsen.
Foredragsholder: Turid Berg-Nielsen.
Dato: onsdag 11. april 2018
Tid:
 Kl 18:00-20:00

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 100

Ingen påmelding , møtet er i samarbeid med Acem.
Turid Berg-Nielsen er professor i klinisk psykologi ved NTNU. Leder av Acem Tyskland og meditasjonslærer i Acem.

Kristiansand

Langmeditasjon og døden – noe felles?

Døden er utvilsomt allmennmenneskelig: langmeditasjon berører universelle dimensjoner og trener en i å være alene uten å bli ensom. Kan den bidra til å gå over dødens terskel uten å føle seg forlatt? I langmeditasjon skal man ikke dirigere; døden opphever enhver styring. Kanskje kan man møte døden med mindre frykt hvis den oppleves mer naturlig.

Foredragsholder: Ole Gjems-Onstad.
Dato: fredag  20. april 2018
Tid:
 Kl 18:00-19:30  Meditasjon 30 minutter fra kl 17.15
Sted: Markensgt 37
Pris: Kr 50

Ingen påmelding 
Ole Gjems-Onstad er meditasjonslærer i Acem og leder Acem International.

Acem Senior er for mediterende over 60 år. Er du yngre, men har lyst å være
med på arrangementet, er du hjertelig velkommen.

 

Trondheim

Langmeditasjon og døden – noe felles?

Døden er utvilsomt allmennmenneskelig: langmeditasjon berører universelle dimensjoner og trener en i å være alene uten å bli ensom. Kan den bidra til å gå over dødens terskel uten å føle seg forlatt? I langmeditasjon skal man ikke dirigere; døden opphever enhver styring. Kanskje kan man møte døden med mindre frykt hvis den oppleves mer naturlig.

Foredragsholder: Ole Gjems-Onstad.
Dato: onsdag  25. april 2018
Tid:
 Kl 12:00-13:30

Sted: Brodtkorbsvei 2
Pris: Kr 50

Ingen påmelding 
Ole Gjems-Onstad er meditasjonslærer i Acem. og leder Acem International.

Acem Senior er for mediterende over 60 år. Er du yngre, men har lyst å være
med på arrangementet, er du hjertelig velkommen.

Oslo

 På liv og død

Hva er best behandling av terminalt syke – diskusjon av hospits, palliasjon og NOU 2017:16 På liv og død.  Acem Senior overveier å avgi høringsuttalelse om NOU 2017:16. Professor Ole Gjems-Onstad redegjør for dokumentet og innleder til diskusjon på basis av utkast til høringsuttalelse.

Dato: Onsdag 16. mai.
Tid:
 Kl. 12:00 – 13:30

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Kr 50  
Ingen påmelding

Professor Ole Gjems-Onstad er meditasjonslærer i Acem og leder Acem International

 

Foredrag holdt tidligere:
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.

Bilder fra tidligere foredrag.