Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer. Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

WEBINAR

“Alltid ungdommelig – seriøst?”

Å bli eldre innebærer stor kroppslig og mental forandring. Men vi kan gjøre en god del for å bremse prosessen.

Dato: Mandag 3. mai kl 18.00 – 19.00.

Foredragsholder Anders Nesvold er spesialist i hjertemedisin og kurslærer i Acem.

Link til webinaret blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke på forhånd. Hvis du ønsker en link og ikke er medlem av Acem Senior, kan du be om det HER.

Hvordan skal man trene når ledd og muskler klager og knaker

Med stigende alder begynner kroppen å bli oppmerksom på seg selv. Stivhet , smerter, ubehag. Mange blir usikre – hva kan det være?

  • Hva kan man gjøre med det?
  • Hvordan skal man trene?

Webinaret er del 2 av webinaret holdt 21. oktober 2020. Opptak finnes på acemsenior.no under Helsakademiet.

Dato: Onsdag 20. januar kl.18:00-19:00.

Foredragsholder Merete Hetland er professor og overlege i i reumatologi ved Rigshospitalet i København. Hun er meditasjonslærer i Acem.

Link til videokonferanse blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke før webinaret. Hvis du ønsker en link og ikke er medlem av Acem Senior, kan du be om det HER.

Oslo

Hvem blir vi når vi blir syke?

Med utgangspunkt i subjektive og egenopplevde historier fra Dyade nr 3/2001, samt litteratur om emnet, drøfter Eirik Jensen hvordan sykdom forstyrrer livsplaner, begrenser livsutfoldelse, og utfordrer forestillinger om hvordan livet egentlig bør være. Og om hvordan vi møter disse utfordringene. Eirik Jensen er tidligere advokat (H) og partner i et større forretningsadvokatfirma. Magister i filosofi. Kurslærer i Acem og medredaktør i Dyade.

Dato: Onsdag 17. februar kl.12:00-13:30.
På grunn av anbefalinger og regler fra myndighetene knyttet til Covid-19 utsettes foredraget til høsten.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: VAS2115
Ansvarlig: Eirik Jensen
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100
Ingen påmelding
Eirik Jensen er tidligere advokat (H) og partner i et større forretningsadvokatfirma. Magister i filosofi. Kurslærer i Acem og medredaktør i Dyade.

WEBINAR

Aldring og selvfølelse

Dato: Onsdag 17. mars kl.18:00-19:00.

Turid Berg-Nielsen er psykolog og professor, dr.philos., spesialist i klinisk psykologi og professor i klinisk barnepsykologi og meditasjonslærer i Acem

Link til videokonferanse blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke før webinaret.

 

Tidligere webinar

 

Foredrag holdt tidligere:

Det er ikke demente, men personer med demens, ved geriatrisk sykepleier Grethe Giæver
Og hva med synet? ved seniorrådgiver i Statped Tove Borch
Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.
Alltid ungdommelig – seriøst? ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold
Hjernen, minnet og selvet ved professor Svend Davanger
Langmeditasjon og døden – noe felles ved professor Ole Gjems-Onstad
Hvordan holde hjertet friskt ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold

Bilder fra tidligere foredrag: