Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer. Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Oslo

Kinesisk massasje
Kinesisk massasje bygger på et annet syn på kroppen enn vi i Vesten er vant til. Ved siden av vårt vanlige nervesystem regner man med et nettverk av såkalte meridianer, og massasjen følger rutene i dette nettverket. Dette gjør kroppen avslappet og rolig. Timene omfatter både teori og praksis.
Kursholder: Joy Lu

Datoer: mandager 26. august, 23. september og 9. desember. Man kan være med på en eller flere ganger.
Tid:
 Kl. 11:00 – 12:30

Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Medlemmer: Kr 100 per gang. ikkemedlemmer: Kr 125 pr gang.
Kursnummer: HAS1911,HAS1912,HAS1913

Ingen påmelding
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

Oslo

Og hvordan er det med synet?

Etter som vi blir eldre blir synet gradvis svekket, og de fleste trenger briller for å se små detaljer. Men innskrenket synsfelt, nedsatt kontrastsyn, mørkesyn og andre synsfunksjoner kan også være berørt. På møtet vil jeg gå gjennom symptomer på nedsatt syn,  noen vanlige  øyesykdommer og litt om hva vi kan gjøre for å avhjelpe og tilrettelegge i hverdagen.

Dato: Onsdag 23. oktober kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: VAS1915
Ansvarlig: Tove Gulliksen Borch
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100

Ingen påmelding

Tove Gulliksen Borch er Seniorrådgiver i Statped, fagavdeling syn. Tover er ergoterapeut og spesialpedagog / cand.ed. Hun har siden 1991 arbeidet i Statped med utredning av synsfunksjon, veiledning og kurs rundt barn og unge med blindhet og sterkt nedsatt synsfunksjon.

Foredrag holdt tidligere:

Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.Bilder fra tidligere foredrag.