Helseakademiet

Acem Senior Helseakademiet tar for seg helsetema som er aktuelle for seniorer.

Se aktiviteter dette semesteret nedenfor. Les mer om kosthold her.

Oslo

Hvem blir vi når vi blir syke?

Med utgangspunkt i subjektive og egenopplevde historier fra Dyade nr 3/2001, samt litteratur om emnet, drøfter Eirik Jensen hvordan sykdom forstyrrer livsplaner, begrenser livsutfoldelse, og utfordrer forestillinger om hvordan livet egentlig bør være. Og om hvordan vi møter disse utfordringene.

Dato: Onsdag 22. september kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: HAS2115
Ansvarlig: Eirik Jensen
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100
Ingen påmelding
Eirik Jensen er tidligere advokat (H) og partner i et større forretningsadvokatfirma. Magister i filosofi. Kurslærer i Acem og medredaktør i Dyade.

WEBINAR

Om legemidler i kroppen

Hvordan vet man hvor ofta et legemiddel skal tas? Hva hender med legemidlene når vi har tatt dem? Kan de kollidere og i så fall hvordan? Hvordan når de inn til hjernen. Og det er mange andre spørsmål.

Dato: Onsdag 13. oktober kl.18:00-19:00.

Margareta Hammarlund-Udenaes er apoteker og professor emerita i farmakokinetik ved Uppsala universitet, der hun forsker på hvordan legemidler transporteres til hjernen. Hun er meditasjonslærer i Acem.

Link til videokonferanse blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke før webinaret.

WEBINAR

Å komme i form

Å være i form er ettertraktet. Foredraget diskuterer hvilke typer trening som er egnet for eldre. Opprettholde god hjertefunksjon er viktig, likeledes styrke og balansetrening. Er mental trening det vi ofte overser?

Dato: Onsdag 10. november kl 18.00 – 19.00.

Overlege Erik Ekker Solberg
Spesialist i hjertemedisin. Kurslærer i Acem.

Link til webinaret blir sendt til medlemmer av Acem Senior  en uke på forhånd. Hvis du ønsker en link og ikke er medlem av Acem Senior, kan du be om det HER.

Oslo

Å tenke på døden er å ta livet på alvor.

Å tenke på døden kan hjelpe til et bedre liv, ikke minst i seniorfasen. Lik meditasjon kan kontemplasjon over døden ivareta dype behov, en eksistensiell lengsel etter livsfylde, virkelighetskontakt, alvor og autensititet. Møtet konkretiserer paralleller mellom meditasjon og det å tenke gjennom vårt forhold til døden. Å filosofere over døden kan gi et bedre indre ståsted for å forstå seg selv og sin samtid.

Dato: Onsdag 17. november kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: HAS2118
Ansvarlig: Ole Gjems-Onstad
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100
Ingen påmelding
Innledning ved Ole Gjems-Onstad. Han er meditasjonslærer og leder Acem International

 

Tidligere webinar

 

 

 

Foredrag holdt tidligere:

Det er ikke demente, men personer med demens, ved geriatrisk sykepleier Grethe Giæver
Og hva med synet? ved seniorrådgiver i Statped Tove Borch
Sensitivitet og fleksibilitet i meditasjonsutførelsen, ved Acems grunnlegger Are Holen
Livsvalg – Noen uferdige tanker om et liv med Acem, ved meditasjonslærer
og kulturjournalist Carl Henrik Grøndahl
En verdig avslutning også for pårørende? Ved fysioterapeut Ruth Hørgård Fagerhaug og psykolog Kirsten Hasselknippe

Kinesisk massasje, ved Joy Lu
Hvordan ryggens funksjon påvirker kroppens helse, ved kiropraktor Knut Andres Eek
Hvordan få god seniorhelse, ved overlege dr. med. Erik Ekker Solberg
Med stemmen i fokus ved logoped Ragnhild Skard.
Mellom kontroll og spontanitet ved klinisk professor i psykologi Turid Berg-Nielsen.
Kropp og sjel ved amanuensis Dag Jensen.
Trening og effekten på kognitive funksjoner hos eldre ved professor Svend Davanger.
Blodsystemets utvikling hos eldre ved overlege Per Arne Standal.
Hva kan man gjøre for å redusere risikoen for å få kreft og bivirkninger hos kreftoverlevere? ved PhD Inger-Lise Nesvold.
Hvordan bruke yoga i seniorfasen ved leder for Norsk Yogaskole  Anne Thomte.
Hvorfor er det viktig å gjøre yoga når vi blir eldre – og hvordan få gjort det ved yogalærer Bibbi Juell.
Hva kan vi gjøre for å bevare mental sunnhet inn i alderdommen ved psykolog Kirsten Hasselknippe.
Demens i familien og betydningen av et godt familieforhold for pårørende ved PhD Heidi Bjørge.
Eutanasi – assistert selvmord ved professor Ole Gjems-Onstad.
Hvordan forberede kroppen på alderdommen ved fysioterapeut Helga Reklev og lege Vibeke Videm.
Alltid ungdommelig – seriøst? ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold
Hjernen, minnet og selvet ved professor Svend Davanger
Langmeditasjon og døden – noe felles ved professor Ole Gjems-Onstad
Hvordan holde hjertet friskt ved spesialist i hjertemedisin Anders Nesvold

Bilder fra tidligere foredrag: