Om oss

Acem Seniors formål

 • Bidra til en rikere, sunnere og mer aktiv seniorfase
 • Motvirke passivitet og tidlig aldring
 • Tilby og utvikle aktiviteter for seniorer som naturlig påvirker egen situasjon og virker forebyggende
 • Gi seniorer utfordringer med ansvar
 • Forestå kulturelle tiltak som representerer kognitive utfordringer
 • Lage en arena for seniorer med felles interesser for egenaktivitet, avspenning, meditasjon, yoga, refleksjon og kultur

Acem Senior er åpen for alle over 60 år, og andre særlig interesserte som vil arbeide for formålet

Acem Senior aktiviteter

 • Kostholdskurs med vekt på aldersadekvat kosthold
 • Yoga for eldre
 • Meditasjon for eldre
  • Med informasjon om relevant hjerneforskning som viser betydning av meditasjon for eldre
 • Refleksjonsgrupper for eldre
 • Kurs og konferanser
  • Om helseforhold
  • Om aldersadekvat trening og kroppslig ivaretagelse
  • Mental stimulering
 • Helgeretretter for eldre
 • Kurs og foredrag om utfordringer ved å bli eldre med innhold om forsoning, aldring og sosiale relasjoner mv.

Godkjent organisasjon for fradragsberettigede bidrag

Acem Senior er godkjent av Skattedirektoratet som en frivillig organisasjon som kan motta bidrag med fradragsrett etter skatteloven § 6-50. For å kvalifisere til fradragsrett må bidraget være minst kr 500, maksimum kr 25 000. Man behøver ikke være medlem for å yte fradragsberettiget bidrag.

Både enkeltpersoner og selskaper kan yte bidrag. Konto for eventuelle bidrag er 6017.05.13579, Acem Senior, Postboks 2559 Solli, 0202 Oslo.  Fradragsrett forutsetter at det oppgis givers navn, fødsels- og personnummer (organisasjonssummer for selskaper), samt givers fullstendige adresse, når gaven gis. 

Stressmestring