Mosjon og yoga

Aktuelt: Turer – yoga

 

Mosjon
Nyere forskning betoner mer og mer at trening er viktig også i seniorfasen. Det er heller aldri for sent å begynne, bare man bygger opp gradvis. Betydningen av mosjon kan ha mange effekter man ikke umiddelbart tenker på. Enkelte hjerneforskere mener øket muskelmasse kan hjelpe til å forebygge Alzheimer (selvfølgelig ingen garanti!, men en lite hjelp). 


Turer

For de aller fleste er det alltid lettere å komme seg av gårde når man går sammen med noen. Acem Senior arrangerer turer med sosial samvær og noen ganger med innhold (forelesninger om geologi, fugleliv osv).


Yoga

Yoga er enkle kroppsøvelser – behagelig bøy og strekk.  Du behøver ikke være myk for å ha utbytte av yoga.  Utgangspunktet er din egen kropp slik den er.  Yoga er en meget godt egnet mosjonsform for 60+.  Bevegelsene utføres rolig, uten anstrengelse i samklang med pusten. De myker opp og gir smidighet. Resultatet er dyp avspenning og ro.  Yoga kan utøves av alle, uansett alder.  Acem Senior tilbyr yoga-undervisning spesielt egnet for de som er over 60 år.

Tilstedeværelse
Yoga legger grunnlag for en bedre helse og dermed en rikere hverdag.  Pusteøvelser lærer deg å kjenne kroppens naturlige rytmer.  De skaper glede og velvære med tilstedeværelse her og nå.

Meditativ yoga
I meditativ klassisk yoga er vi ikke først og fremst opptatt av den enkelte øvelse, men hvordan rekken av øvelser danner et hele og bygger opp til meditativ forsenking på slutten. Her slippes sinnet helt fritt; man får noen minutter spontan meditasjon som forfrisker sinn og kropp.

La tankene flyte fritt og ledig
I meditativ yoga er det å ligge ned i likstillingen til slutt i en yogasekvens viktig.  Gjennom utførelsen av de ulike øvelsene samler man opp en naturlig impuls til spontan indre fordypelse mot stillhet og nærvær.

Yoga som passer for deg
Acem Senior gir muligheter til å fordype din erfaring med yoga. Instruktørene har solid erfaring og faglig bakgrunn.