Hva er Acem-meditasjon?

Acem-meditasjon er en metode som kan gi et betydelig bidrag til bedre livskvalitet for 60+. Avspenningsteknikk utviklet i Norge av leger og psykologer siden 1966, uten religion eller mystikk. Lett å lære. Passer for alle, uansett alder, men er særlig godt egnet for en livsfase med behov for ettertanke, ro og selvrefleksjon. Det kan være en veldig fin metode for dem som er alene og har god tid.

Acem-meditasjon gir veldig god hvile for kropp og sinn og bidrar til at man føler seg mer opplagt og tilpass. Alle mennesker kan ha glede av metoden, uansett bakgrunn og livssituasjon.

Slik mediterer du
Man behøver ikke sitte i en anstrengende stilling, men komfortabelt og ledig. Du sitter i en god stol med støtte i korsryggen og gjentar en metodelyd i tankene så uanstrengt som mulig, uten bruk av taleorganer. Alt annet som skjer i sinnet, tanker, følelser, stemninger, får komme og gå uten at du styrer det.

Avspenning og overskudd
Når man har tid for seg selv, kan være fullt av tanker – fra hverdagen nå eller fra tidligere. Sinnet har behov for å bearbeide disse restene. Ofte må noen av våre tanker surre en stund i sinnet før de gir slipp. Acem-meditasjon gir denne prosessen bedre betingelser. Meditasjonen fungerer som en slags psykologisk fordøyelse av alle inntrykk og tanker vi ellers ikke får luftet ut. Etter meditasjonen kan man ha et bedre utgangspunkt for å reflektere over det som har vært.

Vanlige resultater
Deltakere på grunnkurs i Acem-meditasjon rapporterer ofte om

  • Bedre konsentrasjonsevne
  • Bedre søvnkvalitet
  • Økt toleranse for stress

Meditasjon gir bedre kontakt med de delene av en selv som man kanskje ellers ikke får lyttet ordentlig til. Dermed får man mulighet til å forholde seg til sider ved ens erfaringer som man ellers ikke har et så direkte forhold til. 

Effekter av Acem-meditasjon er dokumentert gjennom en serie medisinske studier i Norge og Sverige.