Kalender

The week's events

søndag mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag
17. september 2023
18. september 2023(3 events)

10:30: Internett - Trening i spansk


18. september 2023

Vi snakker enkle spanske setninger med hjelp fra hverandre og ordbok. Con frases simples que hablamos entre nosotros. Det er ingen kursleder, men koordinator styrer møtene.  
Mandager kl.10:30 -11:30 fra 28. august. Siste gang   4. desember.
Nettmøter: Du får instruks om tilgang etter påmelding
Aktivitetsnummer: HAS3241
Pris: kr 50 per gang
Påmelding: HER to dager før møtet. Begrenset antall deltakere.
Koordinator: Dag Spilde/Else Kamsvåg

19:00: Internett - Refleksjonsgruppe: Eldre på den gode måten


18. september 2023

Seniorfasen innebærer en rekke forandringer. Refleksjonsgruppen Eldre på den gode måten åpner for å snakke om mange forhold vi vanligvis ikke finner rom for.

Spørsmålene er konkrete og dekker alt fra beslutninger om pensjonering, livet som pensjonist, forholdet til familie og mulige bekymringer for barn og barnebarn. Her kan man dele tanker om hvordan det er å bli eldre i en tilsynelatende stadig yngre verden, hvorledes man takler bortfall av venner og det å finne nye. Opplever vi selv, som noen sier, at 60- og 70-årene er gode livsfaser? Hva slags boforhold tror vi vil være best, og hvordan planlegger vi vår økonomi og endrede økonomiske rammer? Det er flere spørsmål enn en gruppe naturlig dekker på tre møter. Deltagerne bestemmer hva de vil prioritere.

Nettbasert
Oppstartsdato: Mandag 18. september. De to neste bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 19.00-20.30
Sted: Nettbasert
Pris: Kr 450 for medlemmer, andre kr 550.
Kursnummer: HAS232
PåmeldingHER innen fredag 15. september
Olav Råd er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

19:30: Internett - Skrivekurs


18. september 2023

 

Kva skriv du? Kva ønsker du å skriva? Kjenner du motstand? Har du forventningar til eiga skriving? Lurer du på kor du skal begynna? Ønsker du tilbakemeldingar på tekst? Vi snakkar rundt dette, og avtalar dato for neste møte.

Dato: Mandag 18. september, 25. september og 2. oktober kl.19.30-21.00 samt to møter som avtales i fellesskap
Sted: Internett
Aktivitetsnummer: VAS2345
Ansvarlig: Rune Belsvik
Pris: Kr 550 for medlemmer, 700 for andre
Påmelding: HER innen fredag 15. september
Gruppa blir leda av Rune Belsvik / forfattar, dramatikar, kurslærar i Acem

19. september 2023(1 event)

10:30: Oslo - Yoga 60+


19. september 2023

Datoer: Tirsdager fra 22. august til 5. desember unntatt uke 40
Tidspunkt: kl. 10.30 – 12.00. Vennligst møt opp 5 minutter før start.
Kurssted: Meditasjonshuset ved Bogstadveien, 0354 Oslo
Pris: Medlemmer: kr. 150 pr. gang eller kr. 1000 for 10 valgfrie ganger.
Ikke medlemmer: kr 175 pr gang eller kr 1250 for 10 valgfrie ganger.
Kursnummer: HAS2350
Ingen påmelding
Vennligst betal på forhånd enten til 6017 05 13579, Acem Senior, postboks 2559, 0202 Oslo eller til VIPPS 54276, Acem Senior
Ledet av  Bibbi Juell og Morten Juell.

20. september 2023(1 event)

19:00: Internett - Refleksjonsgruppe: Forsoning


20. september 2023

Psykologen Carl Gustav Jung sa at på et tidspunkt mot slutten av livet vender oppmerksomheten fra det å virkeliggjøre seg, til hvem jeg har vært. Intet liv er perfekt. En avsluttende livsoppgave er å forsone seg med seg selv, ens valg, med det som ble, og det som ikke ble.

Denne refleksjonsgruppen kan hjelpe til å forstå hva forsoning er. Spørsmålene og samtalene kan hjelpe oss i gang med den forsoningsprosess som kan gjøre det lettere å gå herfra.

Dato: Onsdag 20. september samt to dager til som bestemmes i fellesskap.
Sted: Nettbasert
Tid: 19.00-20.30
Pris:
 Kr 450 for medlemmer, andre kr. 550.
Påmelding: HER senest mandag 18. september
Aktivitetsnummer:
 HAS2328
Dag Spilde er koordinator for gruppen og kurslærer i Acem

21. september 2023(2 events)

10:00: Oslo - Sang og stemme


21. september 2023


Bli med på en spennende oppdagelsesreise. Har du lyst til å finne nye måter å bruke stemmen din på og lære og utvikle ditt eget stemmepotensiale? Stemmen og sangstemmen hver enkelt av oss har, gir unike muligheter for livsuttrykk. Sett av tid til å oppdage, eksperimentere og utvikle stemmen din. Du vil kunne bli med på å skape en spennende oppdagelsesreise for deg selv og for de andre som blir med. Ingen forkunnskap.
Torsdager 21. september, 19. oktober og 16. november kl. 10:00-12:00
Oppmøte: Meditasjonshuset i Sporveisgaten 37
Aktivitetsnummer: HAS2342
Dirigent: Andras Hidas
Pris: Kr 4500 for medlemmer, 600 for andre
Påmelding HER innen mandag 18. september
Andras Hidas er leder av musikkpedagogisk senter Musikkglede. Han er kurslærer i Acem.

13:00: Internett - Meditasjon og veiledning


21. september 2023

Meditasjon kombinert med nettbasert veiledning.

Vi mediterer en time og møtes på nettet. Du blir kontaktet før meditasjonen av veileder og får vite  hva du må gjøre på forhånd og hvordan det foregår. Mulighet til å drøfte meditasjonen med en erfaren veileder. Avklar spørsmål og uklarheter. Forsterket utbytte av hverdags-meditasjonen.

Dato: Torsdag  21. september, 19. oktober, 9. november kl. 13.00 –  ca kl. 15
Sted: 
Internett – instruks gis etter påmelding
Pris:
 Kr 50 for medlemmer, 100 for andre
Påmelding: HER  senest 2 dager før møtet
Aktivitetsnummer: HAS2305
Vi mediterer 1 time hjemme. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel Tonstad, kurslærer i Acem.

22. september 2023
23. september 2023