Kategori: General Oslo - UTSATT til høsten: Foredrag: Gudspartikkelen

Oslo - UTSATT til høsten: Foredrag: Gudspartikkelen


3. mai 2023

Gudspartikkelen

Tro og vitenskap blir ofte satt opp som motsetninger.  Vitenskap bygger på fornuft, teorier og eksperimenter, mens tro bygger på myter, tradisjon, gamle hellige skrifter og dogmer.  Men, når det kommer til stykket er det ikke sikkert motsetningene er slik.  For når vi nærmer oss det ukjente, slik vi for eksempel gjør i partikkelfysikken eller i astrofysikken, så er det som om vitenskap og tro nærmer seg hverandre.  Hva er egentlig forskjellen mellom fysikkens "big bang" og Guds "bli lys"?  Er det ikke bare forskjellige måter å uttrykke seg på, en matematisk-fysisk teori og en fortelling?

Dato: UTSATT til høsten Onsdag 3. mai kl.12.00-13.30
Oppmøte: Meditasjonshuset i Sporveisgt. 37
Aktivitetsnummer: VAS2318
Ansvarlig: Hans Grelland
Pris: Kr 75 for medlemmer, 100 for andre
Ingen påmelding
Hans Grelland er professor i kvantekjemi og master i filosofi ved universitetet i Agder

Vis hele kalenderen