Dugnader

Acem Senior er en ideell organisasjon basert på frivillighet. Dugnader er en mulighet for å bidra i sosialt samvær.