Aktuelt

Yoga 60+ er hver tirsdag i Meditasjonshuset i Sporveisgt. 37 i Oslo kl.10.30-12.00 med noen unntak. Se her.
Nedenfor finner du noen aktuelle aktiviteter den nærmeste tiden samt dugnader. Se kalenderen for full oversikt.

Bergen
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Søndag 19. januar
Tid: 18:00 – 20:30
Sted: 
Marken 17
Pris: kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2007Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Bergen.
Ansvarlig: Olav Råd, kurslærer i Acem.

Stavanger
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Mandag 20. januar
Tid: 19.00-21.00
Sted: 
Henrik Steffensgt. 21
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2010
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning, te og kjeks. I samarbeid med Acem Stavanger.
Ansvarlig: Jon Høyland,  pensjonert sorenskriver og kurslærer i Acem

Kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen.

Denne refleksjonsgruppen fra Acem Senior om kropp, helse og kosthold i reparasjonsalderen utkom sist høst. For de fleste seniorer byr kropp og helse på store utfordringer. Denne refleksjonsgruppen erstatter ikke fagmedisinsk kunnskap, men er en hjelp til å tenke høyt rundt aldringens kroppslige endringer. Refleksjonsgruppens hovedtemaer er Kropp; Mosjon og trening; Smertegrenser og skader; Mental fungering; Kroppslig nærhet, intimitet og seksualitet; Sykdom; Mat, ernæring og kosthold; Døgnrytme.

Oslo

Datoer: Tirsdag 21. januar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 12.30 – 14.00
Sted: Sporveisgt 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS2032
Påmelding: Påmelding  HER innen søndag 19. januar.
Morten Juell er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Det lakker og lir – Refleksjonsgruppe om døden
Eksistensielle og personlige perspektiver
Vi deler egne refleksjoner. Døden er universell, men også dypt personlig. Hvert menneske tenker trolig om døden og nærmer seg den og dør som den individuelle person man er. Nettopp disse forskjellige perspektivene på et dypt allment fenomen kan gjøre temaet interessant.Gruppene vil ha en koordinator fra Acem, men er ellers uledet. 

Oslo
Datoer
: Tirsdag 28. januar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 13.00-14.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien 
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS2027
PåmeldingHER innen søndag 26. januar
Ellen Rugstad Jenssen er lærer og koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Refleksjonsgruppe Seniorfasens muligheter og utfordringer
Refleksjonsgruppe om hvordan bli eldre på en god måte. Gruppen kan reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig.  Det er seks hovedtemaer med flere undertemaer og en rekke spørsmål. Gruppen avgjør selv hvilke emner den vil diskutere på det enkelte møte.Her er temaene med eksempler på emner:
Å bli eldre – Muligheter og utfordringer, opplevet og virkelig alder
Livet som pensjonist – Hvordan innrette dagen?
Det sosiale felt: relasjoner – Ensomhet og forhold, konflikter og forsoning
Meditasjon, yoga, kommunikasjon – Alderstilpasning
Økonomi – Boforhold
Arv og testament – Fremtidsfullmakt

Oslo
Datoer
: Torsdag 30. januar. De to neste gangene bestemmes i fellesskap.
Tid: Kl 11.00-12.30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien.
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS2035
PåmeldingHER innen tirsdag 28. januar.
Vera Spilde er koordinator for gruppen. Spesialpedagog og kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Datoer
: Onsdag 26. februar, 25. mars og 22. april.
Tid: Kl 12.00-14.00
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS2031
PåmeldingHER innen mandag 24. februar.
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Oslo

Lesesirkel

Er du glad i å lese? Kunne du tenke deg å dele dine leseopplevelser?
Vi leser eldre og nyere skjønnlitteratur.
Til første møte må du gjerne ta med forslag til bøker du ønsker å lese. Så blir vi enige om hva vi skal lese og datoer for de neste møtene.

Dato: Onsdag 15. januar kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Aktivitetsnummer: VAS2040
Ansvarlig: Randi Jacobsen
Pris: Kr 50 pr gang.
Påmelding HER innen mandag 13. januar

Asker

Dato: Torsdag 23. januar kl.12:30-14:00.
Oppmøte: Borgenbråten 45
Aktivitetsnummer: VAS2041
Ansvarlig: Liv Ruud
Pris: Kr 50 pr gang.
Påmelding HER innen tirsdag 21. januar

Kristiansand

3 kveldar, 3 bøker. Du kan ta med ein venn som ikkje mediterer.
Dato: Tirsdager18. februar, 24. mars, 21. april – kl 18.30-20.30
Oppmøte: Markensgt. 37
Aktivitetsnummer: VAS2042
Ansvarlig: Rune Belsvik
Pris: Kr 50 pr gang.
Påmelding HER innen lørdag 25. januar

Sangkoret “På siste verset”
Har du lyst til å finne nye måter å bruke stemmen på og kunne bruke eget stemmepotensiale? Kan du lære å meditere, kan du også lære å synge sier korets dirigent. Ingen forkunnskaper nødvendig. Man kan møte én eller flere ganger.
Onsdager 15. januar, 5. februar, 4. mars og 15. april, alle dager kl. 10:00-12:00
Oppmøte: Sporveisgaten 37 like ved Bogstadveien
Pris: kr. 400 for 4 ganger
Aktivitetsnummer: VAS2042
Dirigent: Andras HidasPåmelding HER innen mandag 13. januar
Andras Hidas er leder av musikkpedagogisk senter Musikkglede. Kurslærer i Acem.

Halvorsbøle
Helgeretrett i avspenning, meditasjon og yoga

En seniorhelg som virkelig fornyer og inspirerer for deg som har lært Acem-meditasjon.  Her får man ro og fordypelse, og anledning til å reflektere over erfaringer og det man er opptatt av. Mulighet for å meditere opp til tre-fire timer på enerom. Det er god anledning til tur i passende terreng og fine samtaler med andre.
Den lange stillheten er etterfulgt av veiledningsgrupper med erfarne ledere. På lørdagskvelden er det samling om livstemaer og mer eksistensielle perspektiver.
De ytre rammene er lagt til rette for to døgn som henter deg inn og bringer deg videre. Fra fredag ettermiddag til etter lunsj søndag.

Fredag 7. februar kl.18.00 til søndag 9. februar kl.14.00  på Halvorsbøle ved Randsfjorden
Kursledere:
  Ole Gjems-Onstad og Svend Davanger
Veiledningsgruppe ved Vera og Dag Spilde
Kursavgift:
 Kr 2700 for medlemmer av Acem Senior
Kursnummer: VAS2020
Påmelding:  HER innen onsdag 5.  februar