Aktuelt

Yoga 60+ er hver tirsdag i Meditasjonshuset i Sporveisgt. 37 i Oslo kl.10.30-12.00 med noen unntak. Se her.
Nedenfor finner du noen aktuelle aktiviteter den nærmeste tiden samt dugnader. Se kalenderen for full oversikt.

Refleksjonsgruppe Seniorfasens muligheter og utfordringer

Refleksjonsgruppe om hvordan bli eldre på en god måte. Gruppen kan reflektere over hvordan innrette sitt liv i seniorfasen for at livets tredje fase skal bli så berikende som mulig.  Det er seks hovedtemaer med flere undertemaer og en rekke spørsmål. Gruppen avgjør selv hvilke emner den vil diskutere på det enkelte møte.Her er temaene med eksempler på emner:
Å bli eldre – Muligheter og utfordringer, opplevet og virkelig alder
Livet som pensjonist – Hvordan innrette dagen?
Det sosiale felt: relasjoner – Ensomhet og forhold, konflikter og forsoning
Meditasjon, yoga, kommunikasjon – Alderstilpasning
Økonomi – Boforhold
Arv og testament – Fremtidsfullmakt

Nøtterøy
Datoer
: Onsdag 26. februar, 25. mars og 22. april.
Tid: Kl 12.00-14.00
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Pris: Kr 450
Kursnummer: VAS2031
PåmeldingHER innen mandag 24. februar.
Finn Tore Knudsen er koordinator for gruppen. Kurslærer i Acem.

Yoga i Trondheim

Workshop med yoga og meditasjon
Dato :
 Lørdag 29. februar
Tidspunkt:  kl. 11.00 – 14.00
Kurssted:  Brodtkorbsvei 2
Yogalærer:  Ruth Hørgård Fagerhaug
Pris: kr 150
Kursnummer: VAS2052
Påmelding: HER innen torsdag 27. februar
Ruth Hørgård Fagerhaug er bedriftsfysioterapeut, yogalærer og kurslærer i Acem.

Trondheim
Meditativ søndag

Dato: søndag  1. mars kl.10.30-15.00
Sted: 
Brodtkorbsvei 2a
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2052
Ansvarlig: Ruth Hørgård Fagerhaug, kurslærer i Acem

Oslo

Aldring og selvfølelse

Etter at vi har passert midtveis i livet, begynner livskvaliteten å stige ifølge de fleste studier. Dette til tross for kroppslig forfall, glemsel og en tilværelse hvor samfunnet har definert at man ikke lenger er ønsket som bidragsyter. Selvfølelsen blir ikke lenger næret av prestasjoner, karriere, utseende, sportslige bragder eller ungdommelighet. Likevel har vi det bedre. Er det fordi livsutfoldelsen har innskrenket seg til en sirkel så liten at vi bare gjør det vi er sikre på å mestre og dermed slipper selvkritikk? Eller finner vi andre kilder til å nære selvfølelsen? Eller kan det være fordi selvet ganske enkelt er blitt mindre viktig?

Dato: Onsdag 18. mars kl.12:00-13:30.
Oppmøte: Sporveisgt 37.
Ansvarlig: Turid Berg-Nielsen
Pris: Medlemmer: kr 75. Ikke medlemmer: kr 100
Ingen påmelding
Turid Berg-Nielsen er psykolog og professor, dr.philos., spesialist i klinisk psykologi og professor i klinisk barnepsykologi og meditasjonslærer i Acem.

Kristiansand
Langmeditasjon og veiledning

Dato: Tirsdager 7. januar, 4. februar, 3. mars og 5. mai
Tid: 18.30-20.30
Sted: 
Markensgate 37
Pris: kr 60
Aktivitetsnummer: VAS2004
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning. I samarbeid med Acem Kristiansand.
Ansvarlig: Rune Belsvik, forfatter og kurslærer i Acem

Sangkoret “På siste verset”

Oslo

Har du lyst til å finne nye måter å bruke stemmen på og kunne bruke eget stemmepotensiale? Kan du lære å meditere, kan du også lære å synge sier korets dirigent. Ingen forkunnskaper nødvendig. Man kan møte én eller flere ganger.
Onsdager 15. januar, 5. februar, 4. mars og 15. april, alle dager kl. 10:00-12:00
Oppmøte: Sporveisgaten 37 like ved Bogstadveien
Pris: kr. 400 for 4 ganger
Aktivitetsnummer: VAS2042
Dirigent: Andras Hidas

Påmelding HER innen mandag 3. februar
Andras Hidas er leder av musikkpedagogisk senter Musikkglede. Kurslærer i Acem.

Nøtterøy
Langmeditasjon med veiledning

Dato: Mandag 9. mars
Tid: Kl. 18:30 – ca 21:15
Sted: Kirkeveien 313, Nøtterøy
Entre: kr. 60
Påmelding til Finn Tore Knudsen, tlf. 913 36 872 innen fredag 6. mars
Vi mediterer 1,5 timer. Deretter veiledning.
Aktivitetsnummer: VAS2008
Ansvarlig: Finn Tore Knudsen, sivilingeniør og kurslærer i Acem.

Oslo

En time meditasjon med veiledning

Dato: Torsdag  19. mars kl. 12.30 –  14.30
Sted: 
Acemhuset, Sporveisgata 37, (nær Bogstaveien), Oslo
Entré:
 Kr 50
Ingen påmelding
Aktivitetsnummer: VAS2007
Vi mediterer 1 time. Deretter veiledning.
Ansvarlig: Sissel og Per Tonstad, kurslærere i Acem.

Kinesisk massasje

Kinesisk massasje bygger på et annet syn på kroppen enn vi i Vesten er vant til. Ved siden av vårt vanlige nervesystem regner man med et nettverk av såkalte meridianer, og massasjen følger rutene i dette nettverket. Dette gjør kroppen avslappet og rolig. Timene omfatter både teori og praksis.Kursholder: Joy Lu
Datoer: mandager 17. februar, 16. mars, 20. april og 25. mai. Man kan være med på en eller flere ganger.
Tid:
 Kl. 11:00 – 12:30
Sted: Sporveisgata 37, nær Bogstadveien Oslo
Pris: Medlemmer: Kr 100 per gang. ikkemedlemmer: Kr 125 pr gang.
Kursnummer: VAS2011,VAS2012,VAS2013, VAS2014
Ingen påmelding
Joy Lu er kurslærer i Acem og kommer fra Taiwan. I tillegg har hun studert og praktisert asiatisk massasje i mange år.

Dugnader

Acem Senior er en ideell organisasjon basert på frivillighet. Dugnader er en mulighet for å bidra i sosialt samvær – og gjøre en nyttig innsats.

Dugnad på Lundsholm

Acems kurssted Lundsholm ligger meget vakkert til på et nes i innsjøen Mangen 2 1/2 mil nordøst for Arvika, 20 mil fra Oslo.Vi reiser fra Oslo torsdag 21. mai 2020 kl 10 og reiser tilbake søndag 24. mai kl 11 – dvs vi kommer til Oslo ca kl 14. Kjører du selv, kan du selvsagt komme og reise når det passer deg best.Dugnadsarbeidene vi utfører består bl.a. av;
Utearbeid– hagearbeid av arealene rundt  det nye huset og på p-plassen og andre arealer hvor det har vært gravet– rake ut jord og tilsåing av plenfrø– klippe plen og busker– vaske og male husvegger– kutte trær og busker langs ny turvei
Innearbeid– male– innredningsarbeider i det nye husetVi jobber gjerne sammen to og to – så man blir litt kjent med andre på dugnaden.Vi spiser frokost ca kl 9, får servert lunch ca kl 13 og middag ca kl 19 – og vi setter av god tid til meditasjon og rekreasjon etter behov.
Dugnadsansvarlig er Thor Udenes, Uppsala og Per Westlund, Stockholm, Morten Helsing og Morten Juell, Oslo.  Ta gjerne kontakt med Roy Halvorsen – 906 53780 royhalv@gmail.com om du lurer på noe.
Dato: Torsdag 21. mai til søndag 24. mai 2020.
Tid – fra Oslo: Torsdag kl 10 – søndag kl 14 (eller fleksibelt om du ordner transport selv).
Sted: Lundsholm ved Mangen
Pris: Din dugnadsinnsats
Påmelding:HER eller til royhalv@gmail.com